Tekstboks: Sankt Karl Borromæus Gruppen#
Sankt Karl BorromæusPave Benedikt XVI

Hvad tidligere generationer har holdt helligt, forbliver helligt og stort også for os, og det kan ikke pludselig forbydes eller endog anses for skadeligt. Det påhviler os alle at bevare de skatte som har formet sig i Kirkens tro og bøn, og at give dem deres rette plads. 

 

Pave Benedikt XVI, 7. juli 2007

Siden 1996 er der i bispedømmet København blevet fejret traditionel messe (det vil sige katolsk messe efter den gregorianske ritus).  I efteråret 2003 gav biskop Czeslaw Kozon tilladelse til een månedlig fejring.  Det pavelige motu proprio  Summorum Pontificum har foreløbig medført, at Messen nu fejres to gange om måneden i Jesu Hjerte Sogn, København. Der er i 2007 indgivet anmodning om fejring af Messen på alle søn– og helligdage. Motu Propriet pålægger sognepræster og biskopper at opfylde denne type anmodninger.

Summorum Pontificum

Messetider

Nyhedsbrev

Billeder

Video

Liturgiske tekster

Links

Kontakt

Deutsch/English/Francais