Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kardinal Anders Arborelius

Biskop Arborelius ved traditionel Messe i Lund, marts 2017

Pave Frans udnævner 28/6 fem nye kardinaler, blandt dem biskoppen af Stockholm, Anders Arborelius. Biskop Anders bliver dermed den første kardinal fra de nordiske lande. Biskop Anders er hyrde for et bispedømme, der er på mange måder er fremgangsrigt – omend naturligvis stadig et af de mindste i verden, så dog det største i Norden. Bispedømmet Stockholm har også implementeret Motu Propriet Summorum Pontificum på forbilledlig vis, med daglig traditionel Messe i Stockholm, messe hver søndag i Lund og Jonserred (ved Göteborg), og derudover messe flere andre steder i bispedømmet. En stor del af disse messer fejres af Institut Kristus Konge, som specielt står for messerne i Lund og Stockholm, og som biskop Arborelius inviterede til bispedømmet Stockholm allerede i 2004 kannikker fra Instituttet til at fejre messer lejlighedsvist, og fra 2011 har Instituttet haft fastboende kannikker i vort naboland. Biskop Arborelius har dermed været eksemplarisk for en biskop i verdenskirken ved at vise stor lydhørhed overfor det brev til verdens biskopper, som Paven skrev i 2007, hvor det bl.a. hedder:

…med taknemmelighed og tillid betror jeg jer som hyrder disse sider og de normer, der er fastsat i dette motu proprio. Lad os altid mindes apostlen Pauli ord til de ældste i Efesos: “Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds Kirke, som han har vundet sig med sit eget blod” (ApG 20,28).

Bispedømmet Stockholm så allerede i 2009 en nyudgivelse af det traditionelle missales ordinarium, med biskoppens imprimatur.

Med glæde og forventning ser vi frem til, at biskop Anders’ indtræden i kardinalskollegiet må styrke de nordiske landes bånd til Verdenskirken og hele dens hellige Tradition, og måske også betyde at der i fremtiden vil blive kortere vej mellem beslutninger som Motu Propriet Summorum Pontificum og virkeliggørelse i de ellers så fjerne og isolerede nordiske egne.