Sankt Karl Borromæus Gruppen

Pinsens Oktav – og Chartres

Vi er nu gået ind i Pinsens Oktav. For Kirken fejrer sin fødsel ved Helligåndens udgydelse over Apostlene i hele otte dage: fra og med Pinsedag til og med Festen for den hellige Treenighed (Trinitatis). Kirkeårets store fester fejres nemlig ikke blot én, men hele otte dage – og i disse “oktaver” er alle dage festdage, fx er det tilladt at spise kød på fredage i en oktav.

I København var messerne Pinsedag (kl 18) og 2. Pinsedag (kl 9) også velbesøgte. Nedenfor et snapshot fra Messen i dag, med fader Gray som forestod fejringen af messerne her i Pinsen.

I de sidste dage har vi her på bloggen fulgt valfarten fra Paris til Chartres. Dagens messe blev fejret af Kardinal Raymond Leo Burke. Når du en dag har rigtig god tid, og vil opleve Kirken i sin fulde skønhed og storhed, så giv dig de 2½ time til at se hele messen fra 2. Pinsedag (15.00-17.30) i katedralen Notre Dame de Chartres, her: