Sankt Karl Borromæus Gruppen

I strid med Gud?

Kardinal Robert Sarah, præfekt for Kongregationen for Gudstjeneste og Sakramenter, holdt et oplæg 14/9 ved en kongres om liturgien som fandt sted ifm. 10-året for Motu Propriet “Summorum Pontificum”. Den fulde tekst kan læses her (på engelsk). Vi bringer her et uddrag, oversat til dansk:

Summorum Pontificum fastslog at den traditionelle ritus for Messen og sakramenterne skal gøres frit tilgængelig for alle Kristi troende som beder om det – lægfolk, præster og ordenfolk. Det var meningen og i vidt omfang virkningen, at gøre en ende på den forargelse og skandale, som opstod med den splittelse i Kristi Legeme, der fulgte af den liturgiske reform efter Koncilet. (…) Pave Benedict’s brev til biskopperne, som ledsagede Summorum Pontificum, gjorde desuden opmærksom på at ”også unge mennesker har opdaget denne liturgiske form, følt dens tiltrækning, og i den fundet en form af mødet med den hellige Eukaristis Mysterium, som passer til dem.” Det er i voksende grad sandt over hele verden. Det er et fænomen, som en del fra min egen generation finder svært at forstå. Men jeg kender og kan bevidne disse unge mænds og kvinders – præsters og lægfolks – oprigtighed og fromhed. Jeg glæder mig over de mange og gode kald til præsteskabet og ordenslivet, som er vokset frem af de menigheder, der fejrer liturgien i den gamle ritus.

Til de, der måtte tvivle om dette, vil jeg sige: besøg disse menigheder og lær dem at kende, især deres unge mennesker. Åbn jeres hjerter og sind for disse unge brødre og søstres tro, og for det gode de gør. De er hverken nostalgikere, bitre eller belastede af de seneste årtiers strid i Kirken; de er opfyldt af glæden ved at leve Kristi liv midt i den moderne verdens udfordringer. For de, der stadig finder det svært, vil jeg minde om et råd af Gamaliel, “forkynderen af den lov, som skal æres af alle folk” – et råd som blev givet til ypperstepræsternes Råd da apostlene blev forfulgt: “Lad dem være i fred, for hvis deres forehavende er menneskeligt, vil det falde; men hvis det er af Gud, vil I ikke kunne fælde dem. I kan endog blive fundet i strid med Gud!” (Acta, 5,38-39)

Jeg vil gerne tilføje en appel til sjælenes hyrder og især til mine biskoppelige brødre: disse mennesker, disse menigheder, har stort behov for jeres faderlige omsorg. Vi må ikke tillade at vore personlige præferencer, eller fortidens misforståelser, bliver ved at holde disse mennesker på afstand. Kære brødre i præsteskabet og bispedømmet, jeg beder jer udmygt og i vor fælles tro, med Pave Benedict d. 16.’s ord: “Lad os gavmildt åbne vore hjerter og give plads til alt det, som Troen selv tillader”.