Sankt Karl Borromæus Gruppen

27. Januar – Skt. Johannes Chrysostomus

Én af de helt store kirkefædre og biskopper i den tidlige Kristendom er Skt. Johannes Chrysostomus, som i dag fejres i den Ekstraordinære form . Han blev født i Antiokia i år 349 af græsk-syriske forældre, men blev dog først døbt som voksen omkring år 368.

Allerede fra en tidlig alder lærte han sig Bibelen udenad og studerede teologiske skrifter. Han besluttede sig på et tidspunkt for at blive eneboer, og levede flere år i ødemarken, men valgte dog at vende hjem til Antiokia pga. helbredsproblemer, hvorefter han få år senere blev viet til diakon.

Navnet Chrysostomus betyder på græsk “Gyldenmund”, hvilket netop afspejler hans veltalenhed. Det var særligt hans prædikener og ikke mindst evne til at forklare og udlægge Bibelske tekster som gjorde ham populær blandt de troende i Antiokia. Modsat andre prædikanter på den tid, særligt fra Alexandria, var Johannes mere jordnær idet han fokuserede mere på hvordan Bibelens budskab kunne anvendes i de troendes dagligdag.

I år 398 blev han valgt som ærkebiskop af Konstantinopel. Han modsatte sig store fester og brug af penge, hvilket hurtigt gjorde ham til en helt blandt de menige borgere, mens han til gengæld blev meget upopulær blandt byens rigmænd og øvrige gejstlige, som ikke umiddelbart var interesserede i hans reformer af Kirken.

Modstanden imod ham voksede så meget, at bl.a. ærkebiskoppen af Alexandria, Theophilus, omkring år 403 fik held til at stable en synode på benene som skulle behandle “anklager” imod Johannes. Theophilus havde selv et personligt udestående med Johannes, og derfor fik han med hjælp fra kejser Arcadius’ hustru held til at få Johannes afsat fra sit embede som ærkebiskop af Konstantinopel, hvorefter han måtte flygte i eksil.

Få år senere i år 407 døde Johannes, fortsat i sit eksil, men blev hurtigt af de lokale æret som en hellig mand. Først nogle årtier senere kom der ro over gemytterne i Konstantinopel, og Johannes’ jordiske rester blev da bragt tilbage, hvorefter han hurtigt blev æret som helgen.

Skt. Johannes Chrysostomus fejres af både de Katolske og Ortodokse Kirker, og regnes for at være én af de fire store græske kirkefædre.

Hellige Johannes Chrysostomus – Bed for os!