Sankt Karl Borromæus Gruppen

“Anno Domini MMXIX”

PRÆDIKEN

HELLIG TRE KONGER – 6. JAN. 2019

Af p. Jan Hansen

De fleste mennesker i verden refererer til Jesus Kristus hver evig eneste dag, ja endda som regel flere gange om dagen, og oftest uden egentligt at tænke dybere over det – dette gælder såvel for praktiserende kristne, som for ateister, der ynder at benægte troen på Gud. De kan af gode grunde ikke komme uden om at Kristus har haft og stadig har en stor indflydelse på alle mennesker og deres dagligdag i hele verden.

Vi refererer nemlig alle dagligt til at vi nu befinder os i det Herrens År 2019 – et tal som for mange ikke-troende mennesker blot symboliserer et tilfældigt tal der markerer et bestemt tidspunkt for vores tidsregnings begyndelse, mens at det heldigvis stadig for mange andre mennesker i verden er ensbetydende med at den evige frelse endeligt kom til os mennesker for små 2019 år siden idet Gud valgte at træde ind i vores verden da Jesus Kristus blev født som et menneske i tiden.

For få øjeblikke siden hørte vi så den traditionelle opremsning (“Noveritis”) af de store liturgiske fester i dette herrens år 2019 – fester som alle har det til fælles at de refererer til Frelseren, han som gør alting nyt, og netop dérfor er og forbliver vores ultimative referencepunkt ikke nogle tilfældige hændelser som måtte finde sted her og nu, men det er og bliver de centrale hændelser i vores frelseshistorie der begyndte med Jesu fødsel, og senere nåede sin kulmination da han døde, opstod fra døden og fór til himmels. Mellem disse to yderpunkter, dvs. hans fødsel og himmelfart, finder vi så Jesu liv og levned hvori han har vist os, gennem evangeliernes beretninger, og derved stadig viser os hvilken vej vi mennesker er nødt til at vandre her i livet, såfremt at vi ønsker at nå frem til frelsen og derved det evige liv. 

Festen for de Hellige tre Konger, markerer traditionelt det tidspunkt hvor Jesus for første gang åbenbarede sig for verden, og idet han gjorde dette, var det ikke for jøderne – Guds udvalgte folk – men det var for hedningerne, og derved for de mennesker der dengang levede i periferien af den kendte verden, og som ikke havde haft noget tidligere bekendtskab med Guds åbenbaring til menneskeheden. At nogle af de første som kommer for at tilbede Kristus er tre konger, eller vise mænd, fra et fjernt land i Østen viser os at frelsen gennem Jesus Kristus ikke er begrænset nogle få udvalgte personer, men er tiltænkt alle mennesker i hele verden. 

Netop dérfor gav Kristus også sine disciple befalingen om at de skulle gå ud i hele verden, og gøre alle mennesker til hans disciple idet de døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, fordi at frelsen alene kan opnås gennem troen på Jesus Kristus.

Det er dog svært for et menneske i vor tid at komme til troen på Jesus Kristus, hvis ikke vedkommende får vist vejen. De tre konger fra Østen så en stjerne på himlen, en stjerne der symboliserer Sandheden over dem alle. I deres søgen efter Sandheden var de ikke bange for at vandre langt, endda til et fjernt land for netop at finde frem til denne Sandhed som de ledte efter.

Begrebet “sandhed” er for mange mennesker i vor tid yderst relativistisk, idet det bliver reduceret til dét som det enkelte individ mener at Sandhed er, uanset det faktum at der netop findes absolutte sandheder, der nemt kan bevises vha. af vores fornuft, såfremt at vores fornuft forbliver åben over for det transcendente.

Mange af de som stadig refererer til tidspunktet for Jesu Kristi fødsel, dog uden at tænke over hvad det er de egentligt referer til, søger formentlig også at forstå meningen med deres liv. Lad det derfor være vores forsæt i dette Herrens År 2019, at vi må blive bedre til at hjælpe folk til selv at opdage den lysende stjerne på himlen, således at også de må kunne begynde deres vandring mod den evige Sandhed.

Amen.