Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kommission nedlægges

Pave Frans har i et dekret af 17.januar 2019 besluttet at nedlægge kommissionen Ecclesia Dei, idet alle dens funktioner overføres til Troslærekongregationen, som den i forvejen blev lagt ind under i 2009 (af Pave Benedikt). Mange iagttagere mener, at der er tale om en ubetydelig administrativ ændring; dekretet begrunder selv beslutningen med, at “de institutter og ordener som normalt fejrer liturgien i den ekstraordinære form i dag har fundet en egen stabilitet i antal og liv” ( gli Istituti e le Comunità religiose che celebrano abitualmente nella forma straordinaria, hanno trovato oggi una propria stabilità di numero e di vita).

Troslærekongregationen i Rom

Ecclesia Dei kommissionen har sit navn efter dokumentet “Ecclesia Dei Adflicta“, som pave Johannes Paul udsendte i 1988 efter at ærkebiskop Marcel Lefebvre havde viet fire biskopper uden pavens tilladelse. Kommissionen har således eksisteret i over 30 år, og har i praksis fungeret som kontaktpunkt mellem Vatikanet og de præsteinstitutter og ordner, der fejrer den traditionelle messe, herunder også Skt. Pius d. X’s
præstebroderskab.

Takket være Pave Benedikts Motu Proprio “Summorum Pontificum” kan enhver katolsk præst i dag fejre den traditionelle messe uden nogen form for tilladelse eller begrænsning. Det gamle system har i denne sammenhæng stort set intet kunnet gøre fra eller til, hvad præster selv ville; samtidig ser vi en fortsat og kraftig stigning i antallet af præster, som enten udelukkende eller lejlighedsvist fejrer den traditionelle messe. Man kan derfor sige, at kommissionen har vist sig overflødig og ineffektiv ift. at sikre de troendes ret til at deltage i den traditionelle messe og Kirkens øvrige traditionelle liturgiske riter, en ret som blev bekræftet i 2009, og som aldrig kan afskaffes.

Tilbage står så regulariseringen af Skt. Pius d. X’s præstebroderskab, et spørgsmål som – nu hvor den gamle messe kan fejres hvorsomhelst og nårsomhelst – udelukkende handler om en afklaring af at den katolske tro er uforandret i sin essens, trods de seneste 56 års mange modstridende og tvetydige budskaber om stort og småt, og fra høj og lav blandt Kirkens myndigheder. Altså en sag, som naturligt henhører direkte under Troslærekongregationen.