Sankt Karl Borromæus Gruppen

Vil I også være tavse?

Åbent brev til lederne af Verdens bispekonferencer, Rom,19 februar 2019

Kære brødre, forstandere for bispekonferencerne

Vi vender os til jer i den dybeste nød!

Den katolske verden er i havsnød, og det kvalfulde spørgsmål stilles: hvor driver Hun hen?

Når det gælder den igangværende glidning, synes det som om problemet reduceres til misbruget af mindreårige, en forfærdelig forbrydelse, specielt når den udføres af præster, og så dog kun en del af en langt større krise. Den homoseksuelle dagsordens plage har spredt sig i Kirken, fremdrevet af organiserede netværk og beskyttet af et klima af medskyldighed og stilhedens konspiration. Rødderne til dette fænomen findes tydeligt i den atmosfære af materialisme, relativisme og hedonisme, der åbent udfordrer eksistensen af en absolut moralsk lov som ikke tillader undtagelser.

De seksuelle misbrug skrives på klerikalismens regning. Men den første og vigtigste fejl i præsteskabet ligger ikke i misbrug af magt, men i at have forladt Evangeliets sandhed. Roden til det onde, som korrumperer visse cirkler i Kirken, ligger i den offentlige benægtelse af den guddommelige og naturlige orden, både i ord og gerning.

I denne situation er nogle kardinaler og biskopper tavse. Vil I også være tavse ved det møde, som Vatikanet har indkaldt til her den 21. februar?

Vi er er blandt de, som i 2016 stillede visse spørgsmål, dubia, som dengang delte Kirken i synet på Familiesynodens konklusioner. I dag forbliver disse spørgsmål ikke blot ubesvarede, men henviser til en mere generel troskrise. Derfor opfordrer vi jer til at løfte jeres stemmer for at beskytte og forkynde Kirkens lære i sin fulde helhed.

Vi anråber den Hellige Ånd, at Han må komme Kirken til hjælp og bringe lys til de hyrder, som leder Hende. Det haster og er nødvendigt med beslutsom handling nu. Vi sætter vor lid til Herren, som har lovet: “Jeg er med jer alle dage, indtil Verdens ende” (Matt. 28,20).

Walter Cardinal Brandmüller
Raymond Leo Cardinal Burke