Sankt Karl Borromæus Gruppen

Messe hver søndag fra 15/9 – og året ud

Vi er der ikke helt endnu. Men i København nærmer vi os med hastige skridt den normalitet, at det er muligt at deltage i traditionel messe på alle søn- og helligdage – som i stort set alle andre europæiske hovedstæder med over ½ million indbyggere. Vi har allerede i første halvdel af 2019 kunnet glæde os over, at der i hver måned højst har været én søndag uden messe.

Takket være velvilje fra flere af bispedømmets præster vil denne normaltilstand indfinde sig fra og med søndag d. 15/9, og vare ved i hvert fald året ud. Alle messerne er allerede annonceret her på siden under “Messetider”. I resten af 2019 er der således kun to søndage tilbage, hvor der ingen messe er i København: nemlig 25/8 og 8/9. Lad os bede for at de også bliver de sidste i det hele taget.

Der er i øvrigt flere andre gode nyheder på vej ifm. den traditionelle liturgi, både i København og i resten af Danmark. Der vil også komme flere muligheder og behov for lægfolk, der vil hjælpe til. Følg med her på siden efterhånden som restaurationen skrider frem!