Sankt Karl Borromæus Gruppen

Digteren Signe Gjessing bliver katolik

Et af dansk litteraturs nye talenter er digteren Signe Gjessing (f. 1992), hvis første digtsamling “Ud i det u-løse” (Gyldendal, 2014) indbragte hende Danmarks største debutantpris, Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat. Siden har hun udgivet flere anmelderroste bøger, som har befæstet hendes ry som “en af dansk poesis mest talentfulde forfatterkometer” (Kilde: forfatterviden.dk). Blandt hendes inspirationskilder er den franske digter Arthur Rimbaud, som efter et omtumlet liv fandt hvile i sin katolske barnetro.

Signe Gjessing

Gjessing har også forfulgt en religiøs søgen. Her er hun stærkt inspireret af de sidste århundreders åbenbaringer af den hellige Jomfru, særlig i Fatima, Quito, og La Salette. Det førte hende til den traditionelle messe i Stenosgade. Resultatet blev, at hun i sommeren 2019 – under vejledning af p. Paul Marx (OMI) – besluttede sig til at konvertere fra sin lutherske barnetro til den ene, sande og hellige katolske kirke. Dermed føjer hun sig til en lang, men også i mange år afbrudt, linie af danske digtere og andre åndspersonligheder, som med en sund blanding af hjerte og forstand fandt deres åndelige hjem i Kirken. Optagelsen i Kirken – med forudgående afsværgelse af alle heresier – finder sted efter det traditionelle ritual, søndag den 11. august i Jesu Hjerte kirke, ifm. messen kl. 18.

Gjessing udtaler i forbindelse med konversionen, at hun allerede er begyndt at øse af Traditionens kilder i sit arbejde, og i den kommende tid særlig vil fokusere på Barmhjertigheden som rettesnor. Sankt Karl Borromæus Gruppen byder Signe hjertelig velkommen og indbyder alle til at bede for både for hende og hendes arbejde, at dette må blive til rig velsignelse for hende og hendes læsere.