Sankt Karl Borromæus Gruppen

Er troskrisen liturgisk?

En meget omtalt undersøgelse fra det anerkendte amerikanske Pew Research Centre har for nylig afdækket, at kun 31% af de amerikanske katolikker tror på Kirkens lære om at hostien under messen forvandles til Kristi Legeme, og vinen til Kristi Blod (den såkaldte transsubstantiationslære).

En tilsvarende undersøgelse findes ikke i Danmark. Afhængigt af, hvad årsagerne kan være, kunne tallene herhjemme selvfølgelig være bedre. Hvad kunne årsagerne så være?

Et naturligt bud er den kateketiske indsats, særlig ift. børn og unge – en hypotese som imidlertid ikke kan forklare hele miseren, eftersom under halvdelen af katolikkerne (i flg. samme undersøgelse) er uvidende om hvad Kirken forkynder i dette centrale spørgsmål.

En anden hypotese, som der argumenteres for i nedenstående video, er at den vigtigste forudsætning for at udbrede troen på det Eukaristiske Mysterium er at liturgien forkynder det – at vi, som det siges, “handler i overensstemmelse med hvad vi tror”, og specielt viser Eukaristien en ærbødighed der svarer til at den er Kristi Legeme og Blod.

I det mindste for de katolikker, som regelmæssigt deltager i Messen, kunne dette bestemt være en væsentlig faktor – ikke blot for at de bliver oplyst om hvad Kirkens lære er, men også for at de faktisk tror på den. Og som videoen viser er netop denne stærke hypotese en vigtig grund til at biskopper og præster må glæde sig over den traditionelle liturgis stadig større tilgængelighed for katolikker i deres bispedømme.