Sankt Karl Borromæus Gruppen

Giv dit sogn nyt liv…

En nylig artikel i den katolske ugeavis Catholic Herald (21-3-2019) har overskriften: “Giv dit sogn livet tilbage”. Umiddelbart henvender den sig mest til sognepræster, og det er da også vort håb at mange af dem har læst artiklen, eller vil læse den efter denne lille appetitvækker. Men budskabet er også af interesse for lægfolk, der vil bidrage til at skabe nyt liv i eget sogn. Det interessante er at den er baseret på erfaringer – ikke teori. Erfaringerne er endda gjort i et stærkt materialistisk bysogn, nemlig “Havets Stjerne” sognet midt i San Fransisco (USA).

Lad os starte med resultaterne: årlig vækst på 12% i antallet af kirkegængere, styrkelse af den lokale katolske skole, et nyt og omfattende velgørenhedsprogram (alle der har besøgt SF vil vide at der er mange hjemløse), og ikke mindst vækst i de katolske familiers antal i kirken, og i deres liv i Troen og med Kirkens lære. Og hvad der nok også vil interessere en og anden i et land hvor staten (dvs. den almindelige skat) ikke betaler for katolske sogne: “mere end fordoblede indtægter”.

Hvad er så midlerne? Ikke en masse nye påfund, som man måske kunne tro. Tværtimod har man taget gamle og velprøvede katolske “babyer” frem fra det efterkonciliære badevand : flere daglige messer (herunder daglig traditionel messe), daglige tidebønner som præsterne alle deltager i, præsterne er selv aktive i skoleundervisning og katekese, der er rigelig adgang til skriftemål (herunder “a priest in the box” under hver søndagsmesse), massiv investering i kirkemusik og andre aspekter af liturgiens skønhed, såsom ombygning af kirken så alterrummet igen sætter Tabernaklet i centrum – dvs. så den daglige Eukaristiske tilbedelse, ligesom Messen, sætter Kristi Korsoffer i centrum.

Keine Hexerei – nur… Tradition.