Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kardinal Sarah om Kirkens krise

I et nyt og vigtigt interview giver Kardinal Robert Sarah, der er præfekt for Gudstjeneste-kongregationen, udtryk for at Kirken er inde i en “dyb krise”, som skyldes “tilbagegangen i troen på Kristi virkelige tilstedeværelse i Eukaristien”, ja, at “Gud er blevet glemt”. Han siger også:

At Gud glemmes finder sit første og mest alvorlige udtryk i præsternes verdsliggjorte livsførelse. De skulle være de første til at frembære det gode budskab. Hvis deres personlige liv ikke afspejler dette, så vil den praktiske ateisme sprede sig i hele Kirken og i samfundet.

Han peger bl.a. på profanationen af liturgien som en kilde til denne verdsliggørelse ikke blot af præsternes liv, men også hele Kirkens, gennem “en ond kreativitet som omdanner [liturgiens] guddommelige karakter til noget menneskeligt”. Direkte adspurgt, hvorfor så mange unge i dag foretrækker den traditionelle liturgi, svarer kardinalen – som altså samtidig er øverste leder i den afdeling af Vatikanets styrelse, som befatter sig med Gudstjenesten:

Unge mennesker har betroet mig deres uforholdne præference for den ekstraordinære form, for dens mere klare lære og tydeligere fokus på Guds centralitet, for dens stilhed og for dens fremhævelse af den hellige og guddommelige transcendens. Og fremfor alt, hvordan kan vi acceptere, eller undgå at være dybt chokerede over den ide, at det som var reglen i går skulle være forbudt i dag? Er det ikke sådan, at forbud og mistro overfor den ekstraordinære form kun kan være en tilskyndelse fra Dæmonen, som ønsker at kvæle os og at vi dør åndeligt?

Så kan det vist ikke siges tydeligere. Kardinalen minder også om, at Kirkens to liturgiske former (den ekstraordinære og den ordinære) kan og skal leve i fred og i overensstemmelse med Kirkens lære, og fremhæver at “vi behøver den ekstraordinære form for at kunne vide, i hvilken ånd den ordinære skal bruges”. Det er umuligt ikke heraf at slutte, at enhver katolsk præst bør tilegne sig den ekstraordinære form af liturgien.