Sankt Karl Borromæus Gruppen

Hellige John Henry Newman

Kardinal John Henry Newman (1801-1890) blev helgenkåret af Pave Frans i Rom, søndag den 13. oktober. Så meget mere grund er der til at lægge mærke til en ny samling af over 70 tekster fra den hellige kardinals hånd, som netop er udgivet af den amerikanske forfatter og komponist Peter Kwasiniewski. Og Kardinal Newman er i sandhed en helgen for vor tid også. Som appetitvækker på bogen bringer vi her en oversættelse af hvad udgiveren selv har sluttet af sit mangeårige studium af den hellige Newman:

Newman var ikke blot anti-liberal (hvilket han udtrykkeligt siger om sig selv) (…) Han var hvad man nu kalder traditionalist i dogmatiske og liturgiske spørgsmål, og ville have kritiseret hele det konciliære projekt, og med sikkerhed påpeget at den liturgiske revolution, som blev udført i dets navn, var en fejltagelse og var dømt til at mislykkes.

(…) Man kan se dette i så mange af hans skrifter, fra alle perioder af hans liv, i alle genrer, at det rækker at læse den første side i et tilfældigt af dem for at kunne begynde at skabe en fin, personlig samling af uforanderlig, og derfor antimodernistisk, visdom. [Vi vender tilbage med en sådan samling, så snart Kwasiniewski publicerer den, sådan som han stiller læserne i udsigt – red.]

Også på denne side vil vi altså i de kommende uger fokusere på Kirkens nykårne helgen med særlig fokus på hvad vi af ham kan lære om den aktuelle dogmatiske og liturgiske forvirring.