Sankt Karl Borromæus Gruppen

Novene til Jomfru Maria

I dag – den 29. november – starter novenen til Jomfru Marias uplettede undfangelse.

En novene består traditionel af nogle faste bønner, og til tider også varierende bønner eller læsninger hver dag. Samtidig frembærer man sine intentioner i bønnen, idet man måske vil bede særligt for en anden person, som har brug for bønnen, eller for at Gud må hjælpe os på anden måde.

Om end at der ikke foreligger nogen dansk version, så findes den heldigvis på engelsk: https://www.praymorenovenas.com/immaculate-conception-novena