Sankt Karl Borromæus Gruppen

Godt Nytår i Jesu hellige Navn

Messer i Jesu Hjerte kirke 31/12 kl. 10 og 1/1 kl. 18

Kirkeårets store fester (Jul, Påske og Pinse) fejres i hele otte dage, med en særlig messe på den sidste dag (kaldet Festens oktav, ottendedag). Det verdslige nytår, 1. januar, falder sammen med ottendedagen efter Jesu Fødsel, som i Evangeliet og i Kirkens kalender har en særlig betydning:

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. (Luk. 2, 21)

På julefestens oktav fejrer Kirken derfor Festen for Herrens Omskærelse og ovenstående er dagens evangelium. Dagen efter, 2. januar, fejres Festen for Jesu Hellige Navn.

Venerationen af Jesu Navn er så gammel som Kirken selv, ja ældre: allerede Jesu hellige Moder og den hellige Josef må have æret dette navn fra den stund, da Englen forkyndte det som det Guddommelige Barns:

Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. (Luk. 1, 31)

Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder. (Matt. 1, 21)

Og allerede fra Apostlenes tid blev Jesu Navn æret som Navnet over alle Navne:

Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden. (Fil. 2, 10)

Fra deres tid stammer også monogrammet IHS, som et (i forfølgelsernes tid hemmeligt) tegn på Kristi Kirke: det er de latinske ækvivalenter af de første bogstaver i ΙΗΣΟΥΣ (Jesus, på græsk) og samtidig, på latin, forbogstaverne i den korte trosbekendelse “Iesus Hominum Salvator” (Jesus, menneskehedens Frelser”). Vi finder stadig monogrammet på mange messehageler, og det skjules ikke – når præsten læser Messen i tilbedelse af Gud.

Den 1. januar kan man vinde fuld aflad ved “offentligt” (dvs. sammen med andre, helst i en kirke eller et kapel) at bede hymnen “Veni Creator Spiritus”. Dagen før, den 31. december, kan en fuld aflad vindes ved på samme måde at bede hymnen “Te Deum”. De to hymner kan høres og læses nedenfor (på dansk: se Salme- og Bønnebog, s. 101 og s. 135). Der gælder naturligvis de sædvanlige betingelser for aflad, dvs. skrftemål og modtagelse af den hellige kommunion inden for otte dage, bøn i den hellige Faders intention, og (for fuldt aflad) fravær af hengivenhed til synd.

(Hymnen “Te Deum” – bedes eller synges 31. dec.)

(Hymnen “Veni Creator Spiritus – bedes
eller synges 1. jan.)