Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kaspar, Melchior og Baltazar

Mens den verdslige “jul” nærmest er forbi inden den egentlige Juletid begynder, nemlig den 25. december, så fejrer Kirken Julens mysterier helt frem til Kyndelmisse (2. februar), med to store fester her først i januar: Festen for de Hellige Tre Konger (6. januar, fejres dog i København sø. d. 5. januar) og Festen for Den Hellige Familie (søndagen efter 6. januar). Den første af de to nævnte fester markerer afslutningen på den egentlige “juletid“, og det er en smuk tradition at tænde tre lys og lade dem brænde ned, som tegn på denne hellige festtids afslutning. En anden katolsk tradition, som stammer fra Tyskland, består i at indvie hjemmet til Kristus ved over indgangsdøren(e) at skrive: +20CMB20+ (antallet af år efter Kristi fødsel, og forkortelsen CMB for det latinske “Christus Mansionem Benedicat” – (Må) Kristus velsigne huset. CMB kan i øvrigt også læses som forbogstaverne for de tre vise: Casper, Melchior og Baltazar. I de spansktalende lande fejrer man mindet om de tre vise særlig festligt, ved at give gaver den 6. januar, snarere end ved selve Julefesten.

Hvem var disse vise fra Østerland – og var de konger? Evangeliet fortæller os mest om deres rejse, ikke mindst om deres møde med den onde kong Herodes – og om deres gaver, guld, røgelse og myrra. Vi kender lidt mere til dem fra et skrift af St. Bede fra omkring år 700, hvor han bl.a. angiver deres navne. At de var konger ved vi ikke bestemt. Man kan måske se besøget hos Kong Herodes som et tegn på, at de tre vise mænd var af kongelig byrd. Det tilskrives også ofte en profeti hos Esajas (60, 9):

De bringer dine sønner fra det fjerne,
sølv og guld har de med
til Herren din Guds navn,
til Israels Hellige, for han vil smykke dig;
fremmede skal genopbygge dine mure,
og deres konger skal tjene dig.

At de tre vise mænd ofte repræsenteres som tilhørende forskellige “fremmede” folkeslag, kan også forbindes med disse linier, som forudskikker den nye pagt, hvortil Gud kalder alle sine folk, af alle racer og tungemål, til Kristi Rige. Alle folkeslagene skal tilbede Herren, som de tre vise gjorde det ved at bringe Ham gaver.

Under alle omstændigheder er denne fest en af de store “Åbenbaringsfester”, hvor Kristi sande væsen åbenbares: ved julefesten, da englene og hyrderne tilbeder Ham som Verdens Frelser; ved De Hellige Tre Kongers besøg på 12. dagen efter Hans fødsel, hvorved Hans Riges rækkevidde til alle folkene understreges; og ved Hans Fremstilling i Templet, som vi fejrer ved Kyndelmisse (2. februar), hvor han tilbedes af Simeon og Anna, som den Messias, som er forudsagt og ventet af Israels folk.