Sankt Karl Borromæus Gruppen

Frihed, lighed, faderskab

I Frankrig er lovgivningen endnu ikke nået helt så langt ned ad relativismens glidebane på et centralt punkt: dér er det endnu ikke en del af det offentlige sygehusvæsens udbud af perversiteter at muliggøre kunstig befrugtning af børn, som ikke har en (kendt) far. Og i samme land er der en (på mange måder tvivlsom) tradition for at lade folkets stemme lyde i gaderne: men i dagens demonstration bruges den til den naturlige morals fremme og er således positiv. Et flertal af franskmændene er faktisk modstandere af at staten understøtter en familiemodel som fra starten berøver barnet halvdelen af sine forældre, typisk faderen. “Marchons Enfants”, som demonstrationen kaldes, bruger hele repertoiret af revolutionære slagord: gennem titlen (“Børn, lad os marchere”) de første ord i selve den revolutionære Marseillaise-hymne (“Marchons, enfants pour la Patrie…”), den folkelige bevægelse “Manif pour tous” (Demonstration for alle), men også den republikanske stats motto (Frihed, Lighed, Broderskab) gives et twist: “Frihed, Lighed, Faderskab”. Demonstrationen i søndags havde i flg. politiet over 40.000 deltagere i Paris. Håbet er, at de franske politikere vil trække lovforslaget om statsstøtte til fabrikation af faderløse børn tilbage. Oremus.