Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kyndelmisse 0202/2020

Ved aftenens messe i Jesu Hjerte kirke deltog 76 – med en gennemsnitsalder på omkring 30 – i den traditionelle fejring af Kristus som Verdens Lys, som åbenbaret for Simeon på Festen for Marias Renselse. P. Marx – som formentlig er en af bispedømmets ældste præster i (hyper)aktiv tjeneste – prædikede om betydningen af Messen som den handling af møde Kristus, og ved modtagelsen af Ham modtage sjælens lys og renselse, ligesom Simeon gjorde det, da han tog Verdens Frelser i sin favn. Da kan vi med ham – i ordene fra Johann Sebastian Bachs kantate til Kyndelmisse – sige:

Ich habe genug,
Ich habe den Heiland,
das Hoffen der Frommen,
Auf meine begierigen
Arme genommen;
Ich habe genug!
Ich hab ihn erblickt,
Mein Glaube hat Jesum
ans Herze gedrückt;
Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden
Von hinnen zu scheiden.
Det er mig nok –
Jeg har taget Frelseren,
de frommes håb
i mine længselsfulde arme
Det er mig nok!
Jeg har set Ham

I tro har jeg taget Jesus
til mit hjerte
Nu ønsker jeg, endnu i dag
med glæde at gå
til det hinsides.