Sankt Karl Borromæus Gruppen

VIGTIGT: Fuld aflad

Den hellige Fader har besluttet at meddele fuld aflad til de troende som er ramt af Corona virus, under betingelser som fremgår af nedst. uddrag af Vatikanets meddelelse herom (20/3, 2020):

Den fulde aflad gives til de troende som er ramt af Corona virus, og som er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne enten derhjemme eller på hospitaler, hvis de med deres sjæl løst fra al synd, åndeligt tilslutter sig fejringen af den hellige Messe som formidles gennem medierne, recitationen af rosenkransen, Korsvejens fromhedsøvelse eller en anden devotion til den hellige Jomfru Maria, idet de derved bevidner en ånd af tro på Gud og kærlighed til vore brødre og søstre, i den intention at opfylde de almindelige betingelser (sakramentalt skriftemål, kommunion og bøn i den hellige Faders intention) så snart det er muligt for dem.

Sundhedsarbejdere, familiemedlemmer og de, der efter den gode samaritaners eksempel udsætter sig selv for smittefare ved at pleje Corona virus patienter efter vor guddommelige forløsers ord: “Ingen har større kærlighed end den, der sætter sit liv til for deres venner” (Joh. 15,13) – disse vil opnå den samme fulde aflads gave, under de samme betingelser.

Endelig giver den Apostoliske Stol, under de samme betingelser og i anledning af den igangværende globale epidemi, også fuld aflad til alle troende som besøger det Hellige Sakramente, deltager i tilbedelsen af Eukaristien, læser de hellige skrifter i mindst en halv time, eller beder Rosenkransen eller Korsvejens fromhedsøvelse, for at bønfalde den almægtige Gud om at epidemien må ophøre, for at de syge må blive lindret, og for at de mange som Gud har kaldt til sig må opnå den evige frelse.