Sankt Karl Borromæus Gruppen

Foragtet og forkastet

“Han blev foragtet og forkastet af mennesker, en mand af sorg, og fortrolig med lidelse.” Således taler profeten Esajas (53, 3) om Messias, den frelser som skulle komme og frelse ikke blot det jødiske folk, men hele menneskeheden: “Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld (…) vi for alle vild som får, vi vendte os hver sin vej, men Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle” (Es. 53, 5-6).

Her i de sidste uger inden påske – allerede sidste søndag begyndte Passionstiden – så lad os meditere over disse ord i relation til os selv og den verden vi lever i: vore egne vildfarelser og den skyld, som vi selv har lagt til menneskehedens nedarvede synder; og også vor verdens forkastelse af Jesus Kristus, og dens foragt for hans store offer. Måtte de kommende uger fylde os med beslutsomhed i kampen mod det onde, og med længsel efter at våge med ham i den time, da alle hans venner flygtede for verdens magt.