Sankt Karl Borromæus Gruppen

Downside and Upside

Downside Abbey før liturgireformen.

Downside Abbey er et benediktinerkloster i det sydsvestlige England, nærmere bestemt bispedømmet Clifton. Grundlagt af munke, som var flygtet fra den franske revolution, blev det efterhånden et vigtigt åndeligt centrum i den engelske katolicismes opblomstring i perioden 1870-1962, , og det første benediktinerkloster efter reformationen. Det engang så blomstrende kloster – bygget til omkring 50 munke og fuldt langt ind i det 20. århundrede – har ikke undgået følgerne af 1960’ernes omvæltninger, hvor også dette kloster overgik til den nye ritus. Klosterets liturgi blev i denne periode “et center for liturgiske eksperimenter”, som en tidligere elev i den tilhørende drengeskole formulerer det. Fra 1980’erne og fremefter har en række misbrugsskandaler i relation til denne skole også kastet mørke skygger over klosterets navn. En trist illustration af det gamle udtryk lex orandi lex credendi. Der er i dag kun 14 munke tilbage, og de har nu besluttet at forlade Downside, så kun skolen føres videre i de statelige bygninger fra 1800-talet.

Our Lady of Glastonbury – en ny begyndelse

Kun ca 3 km fra Downside finder vi den lyse side af historien: et nyt benediktinerkloster, Our Lady of Glastonbury, grundlagt i 2019, som følger den traditionelle ritus – ganske som 13 andre ordenshuse i Storbritanien. Disse klostre er den egentlige fornyelse og fortsættelse af den monastiske tradition, som først blev afbrudt af reformationen og derefter i det mindste stækket af 1960’ernes omvæltninger. De mange kald, som de traditionelle klostre oplever verden over, er – også uden England – the upside story, som bekræfter at den monastiske tradition nok kan slås ned for en tid, men atter opstår fordi den svarer på et behov for både enkeltpersoner og for verden, der dybest set handler om åndelig fordybelse og nærhed til Gud.

Hvor den moderne kollaps lukker sogne og klostre, åbner traditionen nye. For de gamle som faldt, er der ny overalt.