Sankt Karl Borromæus Gruppen

Mundkommunion på tysk

Vi bringer oversatte uddrag af en artikel af Peter Winnemöller fra dagens udgave af “Die Tagepost”, Tysklands eneste katolske dagblad, hvor PW er redaktør.

Mundkommunion er den ordinære form for kommunionsmodtagelse i den katolske kirke. Det er klargjort af flere tekster fra Vatikanet, at ingen behøver at retfærdiggøre ønsket om, eller få tilladelse til, at modtage kommunionen i munden, hvad enten man knæler eller står. Derfor er de regler, som blev indført i anledning af Coronakrisen, på grænsen af en skandale. (…)

De der deltager i den hellige messe efter den ekstraordinære form var under dette forbud helt udelukket fra at deltage i den hellige kommunion. I den ekstraordinære form af den romerske ritus er det foreskrevet hvordan kommunionen skal modtages – her er der ingen mulighed for at henvise til håndkommunion. Nu har et mindre antal bispedømmer igen gjort det muligt at modtage mundkommunion. (…)

Selvom de hygiejniske betænkeligheder er opklaret, er mundkommunionen dog endnu ikke tilladt i alle bispedømmer, selv i den ekstraordinære ritus. Det er en fejl, som det gælder om hurtigst muligt at få rettet. Og da det allerede nu er klargjort, at såvel hånd- som mundkommunion hvad angår mulige infektionsricisi indebærer de samme ringe farer, kan man også endelig i den ordinære form retablere de troendes ret til at modtage kommunionen på den ordinære måde. Det er på den ene side prisværdigt, at nogle bispedømmer går foran. Det er på den anden side på høje tid, at alle andre følger eksemplet.

Opdatering 14/10: Bispedømmet Eichstätt i Bayern slutter sig nu til den efterhånden lange række af bispedømmer, der ikke længere forsøger at forbyde den ordinære form af kommunionen.