Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kommer de igen?

I marts 2020 blev katolske kirker verden over lukket fra den ene dag til den anden. Mange steder var der et påbud fra statslige autoriteter, men mange andre steder var det Kirkens hyrder selv der tog beslutningen, uden at den var blevet dem påtvunget af nogen. Selvfølgelig bekendtgjorde man samtidig, at søndagspligten ikke længere gjaldt, når det nu var blevet umuligt at deltage i messen. Men da kirkerne åbnede igen, var der mange steder heller ikke ret mange der kom tilbage. Vi har også her i landet ganske åbenlyst set problemet efter genåbningen – der streames således en del messer fra hel- og halvtomme kirker. Undtagelsen er den traditionelle messe i Jesu Hjerte kirke, hvor der ligefrem har været et stigende antal messedeltagere efter nedlukningen. Og det på trods af, at man har forbudt kommunion ved denne messe siden genåbningen i maj 2020.

Traditionel Kyndelmisse 7/2 2021. Bare rolig: alle regler overholdt – og mere til.

Det er en international tendens. Det amerikanske “Crisis Magazine” bragte for nylig data fra USA: i 2019 deltog omkring 19% af amerikanske katolikker i søndagsmessen, men deltagelsen efter genåbningen i juni har været omkring 10%. Det kan selvfølgelig skyldes, som de skriver, at “mange sogne er så strenge i deres COVID-19 regler at de er blevet mindre tiltrækkende end et forhør hos STASI var i Østtyskland.” Undtagelsen er der som her de traditionelle messer, hvor folk kommer og beder som før COVID (og selvfølgelig som før 1969).

Men det store spørgsmål er: kommer de ordinære sognemenigheder tilbage? Vil nedlukningen af sognekirker accelerere drastisk også når nedlukningerne slutter, fordi der simpelthen ikke kommer nogen til den ordinære messe? Vil præstemanglen blive overhalet af manglen på menighed? Man kan godt tillade sig at være bekymret for, at den igangværende nedlukning vil blive dødsstødet mange steder. Som de skriver i Crisis Magazine :

Vore biskopper har, med eller mod deres vilje, sendt det signal til verden, at deltagelse i messen ikke er nødvendigt. Mange har fået brudt deres livslange vane med at gå til messe. (…) Når man lægger alt dette sammen, har man en opskrift på tomme kirker.

Der er i hvert fald i denne tid ekstra grund til ikke at bortjage dem, der går til messe på samme måde som katolikker altid har gjort. Som før 1970, hvor 55% af amerikanske katolikker endnu deltog i søndagsmessen.