Sankt Karl Borromæus Gruppen

De leoninske bønner

NB: stille messer denne uge i Jesu Hjerte kirke onsdag kl. 18.30, torsdag kl. 18.30 og lørdag kl. 9.00 (Tamperlørdag i Fasten).

Pave Leon XIII

For tiden fejres messen som “stille messe” selv om søndagen. Man vil da lægge mærke til, at der efter messen bedes de såkaldte “leoninske bønner”, indført af Pave Leo XIII i 1884 som en obligatorisk taksigelse og påkaldelse efter netop den stille messe. De blev oprindelig indført for at bede om Kirkens and særlig Pavestatens beskyttelse imod den tiltagende antiklerikalisme i slutningen af 1800-tallet, og siden bad man også disse bønner for Ruslands omvendelse. At bede for beskyttelse af Kirken mod indre og ydre fjender er til enhver tid væsentligt.

For tiden fejres messen som “stille messe” selv om søndagen. Man vil da lægge mærke til, at der efter messen bedes de såkaldte “leoninske bønner”, indført af Pave Leo XIII i 1884 som en obligatorisk taksigelse og påkaldelse efter netop den stille messe. De blev oprindelig indført for at bede om Kirkens and særlig Pavestatens beskyttelse imod den tiltagende antiklerikalisme i slutningen af 1800-tallet, og siden bad man også disse bønner for Ruslands omvendelse. At bede for beskyttelse af Kirken mod indre og ydre fjender er til enhver tid væsentligt.

Bønnerne er som flg.: først bedes tre “Hil Dig, Maria”, derpå “Salve Regina”, og derpå:

P: Bed for os hellige Guds Moder

R: At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

P: Lad os bede: Gud, du vor tilflugt og kraft. Se nådig ned til dit folk, som råber til dig. Og på forbøn af den højlovede og uplettede Jomfru og Guds Moder Maria, den hellige Josef, hendes brudgom, dine hellige apostle Peter og Paulus samt alle helgen, høre du os i din forbarmelse og miskundhed, når vi beder for syndernes omvendelse og for vor hellige moder, Kirkens frihed og ophøjelse. Ved den samme Kristus, vor Herre.

R. Amen

P: Hellige ærkeengel Mikael. Forsvar os i striden, Vær vort værn imod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue kam: derom beder vi ydmygt. Og du, de himmelse hærskarers fyrste! Nedstyrt ved Guds kraft til Helvede Satan og de andre onde ånder, som færdes i verden til sjælenes fordærv.

R. Amen.

Til sidst gentages flg. påkaldelse tre gange:

P: Jesu allerhelligste hjerte

R. Forbarm dig over os.