Sankt Karl Borromæus Gruppen

Påskens Oktav

Messer i påskeoktaven (Jesu Hjerte kirke): Påskedag kl. 18,

onsdag og torsdag kl. 18.30, samt Hvide Søndag kl. 18!

      Påskedag 2021

De første 8 dage i Påsketiden er en af kirkeårets tre “oktaver”, dvs. en periode på 8 festdage, som inkluderer to søndage – den første af disse er en af kirkeårets tre største festdage (jul, påske og pinse, svarende til juleoktaven, påskeoktaven, og pinseoktaven).

      Påskedag 2021

Påskeoktaven starter således på kirkeårets allerstørste festdag. De, som blev døbt Påskenat, bar deres hvide dåbsklædning gennem hele påskeoktaven; i denne uge modtog de biskoppens undervisning, som de nye børn i troen, de var. Påskeoktavens otte dage er een lang fejring af Opstandelsen, og bestod i de tidligste kristne tider af lutter festdage, hvor alt verdsligt arbejde hvilede. I katolske lande er hele ugen endnu en ferieuge mange steder.

Oktavens sidste søndag kaldes “Quasimodo Søndag” efter indgangsverset: “Som nyfødte børn skal I længes efter den ægte, åndelige mælk…” (1. Pet. 2, 2), eller Skt. Thomas’ Søndag, efter evangeliet (Joh. 20, 19-31). Den kaldes også fra gammel tid “Hvide Søndag”, for på denne søndag (eller dagen før) aflagde de nydøbte deres “nyfødtheds klædning” ved en højtidelig ceremoni, som tegn på at de resten af livet skulle leve som “fuldvoksne” kristne; og de hvide klædninger opbevaredes som et pant på deres sjæl i Kirken, i håbet om at de måtte bevare deres sjæl ren til Dommens dag.