Sankt Karl Borromæus Gruppen

Søndag: den store rogation

Søndag er altid en festdag, naturligvis. Men de seneste måneder har messerne været stille for at overholde kravet om kort varighed. Det er slut nu. Messen på søndag bliver derfor ekstra festlig! Og der er en ekstra anledning i år. I Kirkens traditionelle kalender, er fire dage særlig afsat til højtidelige ceremonier for at anråbe Gud om barmhjertighed – den største af disse dage er den 25. april, “den store rogationsdag”, hvor vi også fejrer apostlen Markus; de tre andre er de tre dage før Kristi Himmelfart. Hvor passende er det ikke netop i år at fejre rogationerne – at anråbe Gud om barmhjertighed og frelse, både fra de timelige farer, og fra det ondes angreb som i disse år mærkes helt ind i Kirkens hjerte. Blandt de vigtigste bønner, som hører til rogationsdagene, er Allehelgenslitaniet, hvor vi efter at have anråbt Gud om barmhjertighed (miserere nobis) igen og igen trygler de hellige om forbøn (ora pro nobis), for til sidst at anråbe om befrielse fra farer (libera nos, Domine) og bede for Kirkens og Troens endelige triumf over det onde (te rogamus, audi nos). Lad os forenes i bøn på søndag for at Kirken og Troen må blive genrejst i vort land og i hele verden, til menneskenes frelse og til Guds ære!