Sankt Karl Borromæus Gruppen

Bøn for kommunion igen

Procession på den Større Bededag, 25. april 2021

Vi havde i dag – da 25. april faldt på en søndag – mulighed for at fejre den “Større Bededag” festligt, med procession (kun præst og ministranter) og Allehelgenslitani. Ved de særlige Bededage i foråret plejede man at bede om en god høst, og processionerne gik ofte udover markerne, som blev velsignet. I dag er kun få af os direkte beskæftiget med at dyrke det daglige brød, og endnu færre er i vores land i reelle bekymringer om at få det. Men i vor tid har vi fået en anden, mere kirkelig bekymring: det forbud mod at uddele kommunionen, som nu har varet i godt og vel et år. Dagens bønner var derfor særlig rettet mod dette fælles anliggende: at forbudet mod at uddele kommunionen – som reelt ekskommunicerer traditionelle katolikker – snart må blive ophævet. Vi ved, at kommunionen ikke er en “rettighed”; men på den anden side ser vi restauranter og barer åbne lige udenfor kirken, mens messedeltagerne nægtes sjælens himmelske føde. Måtte Gud røre hjerterne hos de, der kan bringe denne (historisk usete) situation til ophør.