Sankt Karl Borromæus Gruppen

Ny bog om gode præster

Kardinal Sarah

Hvad kan man sige om gode præster? Det handler Kardinal Sarah’s nye bog, “I sandhedens tjeneste”, om. Den udkommer på fransk og italiensk i dag.

Her er nogle stikord. Den gode præst lever ikke sit åndelige liv på sociale netværk, han daser ikke i sengen til klokken 11, han læser gode bøger, han plejer sin tro, han er levende optaget af sine sognebørns evige frelse, han forsvarer med virilitet sin hustru Kirken mod angreb, han lader sig ikke bruge som marionet i tv-underholdning. Han bevarer liturgien og opfinder den ikke selv, fordi han ved, at hans opgave er at fejre en liturgi der så vidt muligt er som den der fejres i Himlen. Fra tid til anden tømmer han sin bankkonto for at overlade sit liv til forsynet og hjælpe de fattige. Det er noget af det som kan siges om den sande præsts identitet, ifølge kardinal Sarah. Hvad skal en præst have for virkelig at være en Guds mand? Spørgsmålet er ikke trivielt, fordi vi lever i tider med dyb krise i præstedømmet, hvor præsten er fanget mellem risikoen for isolation og overgivelse til verdens fristelser. Ifølge kardinal Robert Sarah må iver for sjælenes frelse ikke mangle hos en indviet person.

Sarah fordømmer den “protestantiske åndelighed, der har gennemsyret mange præster” og den “oplevelsessyge”, behovet for at “føle noget”, som får præsterne til at fordreje og tilpasse liturgien. ”Det er en sentimental drift, hvorimod hellighed ikke er en sindstilstand, men en objektiv kendsgerning” fordi ”liturgien er den: at genskabe forrang for Gud og kærlighed og tilbedelse. En antropocentrisk liturgi ville være en desorienteret liturgi, mens guddommelig tilbedelse er at gengive englenes himmelske liturgi.

”Præsten, der ikke bærer sin præstedragt, hvad kommunikerer han til folk? At han vil evangelisere dem for at bringe dem til Kristus, eller at han vil blande sig i mængden? Bortset fra særlige tilfælde bør vi af vores sognebørn altid kunne genkendes som fædre og som Guds præster, og af ikke-katolikker som repræsentanter for den katolske kirke. Dette er ikke formalisme, det er et spørgsmål om substans. “