Sankt Karl Borromæus Gruppen

Fjerde søndag efter Pinse

Messe kl. 18 i Jesu Hjerte kirke

Om Søndagens Evangelium (Luk. 5,1-11) skriver Dom Pius Parsch i sin Vejviser til det liturgiske år (1953):

Man finder flere steder i katakomberne i Rom en tegning, der viser en ung mand som fisker med snøre. Dette billede går tilbage til de første århundreder. Det illustrerer et ord af Frelseren: “Fra nu af skal I være menneskefiskere.” Her er fiskeren Kristus selv, og den fisk, han fanger med sin snøre, er den kristne. Ved vi, hvornår Kristus fangede os? Det var ved vores dåb. Da Han trak os ud af dåbsvandet, blev vi Kristi fisk. På billedet ser vi også en vase og et net. I vasen er der allerede nogle fisk. Denne vase repræsenterer Kirken. Den vises også sommetider som et net (…). Hver søndag er en lille påskefest, en fornyelse af dåbens nåde. Kirken vil derfor fortælle os i evangeliet: I er Kristi fisk; Han fangede dig i dåben; lad dig blive fanget igen af den gode menneskefisker, som er Kristus; lad dig blive fanget i den hellige eukaristi. Herren sendte også flere mennefiskere på jorden; præsterne i den hellige Kirke. De er hans hjælpere. De kastede nettene i Hans sted, med Hans nåde, og på Hans befaling om at fange mennesker. Lad os derfor se på præsterne som den guddommelige menneskefisker selv. Faktisk, ligesom Peter kastede sit net ud hele natten uden at fange noget, så ville præsternes tjeneste være forgæves, hvis Kristus ikke gav sin nåde til deres mission. Men hvilken trøst og hvilken velsignelse modtager Kirken ikke gennem præsterne! Det er ikke et menneskeligt værk, det er Frelserens værk.