Sankt Karl Borromæus Gruppen

De sikrer Kirkens fremtid

I anledning af 14-års fødselsdagen for udgivelsen af Motu Propriet “Summorum Pontificum” som præciserede at den traditionelle latinske messe altid vil bevare en central plads i Kirken, bringer vi hele to rigtig gode nyheder. Mens Kirkens fjender håber på nye restriktioner i udøvelsen af den katolske tro og særlig den traditionelle ritus, er der nemlig i virkeligheden noget at glæde sig over. Inden for få dage er hele to nye personalsogne for den traditionelle ritus oprettet i Europa:

Kannik PARANT, ICRSP
  • Sognet Gasseras i bispedømmet Montauban i Frankrig, hvor Kristus Konge Instituttet får ansvaret for det nye sogn – den første sognepræst, Kannik Cyprien PARANT, er kendt af mange læsere fra utallige messer som han fejrede i Lund, mens han var virksom ved “Dome of Home” i New Brighton (det var dengang, før 2019, hvor københavnske katolikker hver anden søndag tog til messe i Lund)
  • Sognet S. Chiara Vergine i Ferrara (sydvest for Venedig), Italien, hvor præster fra bispedømmet kommer til at virke – dekretet om oprettelsen af dette personalsogn præciserer, at det også er biskoppens ønske at præster fra Piusselskabet, på anmodning, forestår ægtevielser her (det har dette præsteselskab siden 2017 haft pavelig bemyndigelse til at gøre i enhver sognekirke, under forudsætning at sognepræstens tilstedeværelse).

Når biskopper mange steder opretter sådanne personalsogne, er det et udtryk for rettidig omhu for fremtiden. De skaber nemlig derved et stabilt vækstcenter i bispedømmet, og ikke sjældent undgår de samtidig at nedlægge et sogn (som det desværre hyppigt sker i stort set alle europæiske bispedømmer) og måske også at sælge endnu en sognekirke.

Kort sagt: Biskopper der vil sikre Kirken for fremtiden opretter personalsogne for den traditionelle romerske ritus!