Sankt Karl Borromæus Gruppen

Til alverdens katolikker

En gruppe af lægfolk, fortrinsvis franske, har udsendt en meget omtalt erklæring rettet til “Alle verdens katolikker”. Dette omfatter jo de fleste læsere af denne side. Vi viderebringer den til almindelig information, i dansk oversættelse, da den repræsenterer en udbredt opfattelse af situationen ude i verden, omend ikke nødvendigvis her hos os. Man kan se den franske originaltekst samt listen af afsendere her.


“Hvilken fader giver sin søn en sten, når han beder om et brød?” (Matt. 7, 9)

Kære brødre og søstre i Kristus,

Det var med stor sorg, at vi fik kendskab til pave Frans’ beslutning om at ophæve hovedbestemmelserne i Motu Proprio Summorum Pontificum, der blev offentliggjort af pave Benedikt XVI den 7. juli 2007. Efter årtiers splittelser og skænderier medførte dette Motu Proprio en tid med fred og forsoning blandt de troende. Rom bryder nu det løfte, som pave Benedikt XVI gav, og gør det med brutalitet og uforsonlighed, langt fra den tidligere broderlige velkomst. Pave Frans’ eksplicitte hensigt med Motu Proprio Traditionis Custodes af 16. juli 2021, er på langt sigt at få fejringen af ​​den traditionelle messe til at forsvinde. Denne beslutning har vi modtaget med forfærdelse. Hvordan skulle vi kunne forstå dette brud med det traditionelle Messebog, den “ærværdige og gamle” aktualisering af “troens lov”, som har båret frugt gennem i mange nationer, ved så mange missionærer og hos så mange hellige? Hvilken skade gør de troende, der blot ønsker at bede, som deres forfædre bad i århundreder? Kan vi bare se bort fra, at den traditionelle messe omvender mange sjæle, at den tiltrækker unge og glødende menigheder, at den vækker mange kald, at den har givet anledning til præsteseminarier, ordenssamfund og klostre, at den er rygraden i mange skoler, ungdomsgrupper, katekeser, retræter og valfarter?

Mange af jer, katolske brødre og søstre, præster og biskopper, har delt jeres forvirring og dybe sorg over denne beslutning: tak for jeres mange vidnesbyrd om støtte. Det var målet med Summorum Pontificum at fremme fred inden for Kirken, at opbygge enhed i kærlighed, og at få katolikker til at genopdage deres egen arv ved at så mange mennesker som muligt kunne opleve den liturgiske traditions rigdom, Kirkens skat. Pave emeritus Benedikt XVI er nu vidne til, at hans arbejde for forsoning ødelægges mens han endnu lever. I en tid gennemsyret af materialisme og sønderrevet af sociale og kulturelle splittelser, fremstår liturgisk fred for os som en absolut nødvendighed for troen og for katolikkernes åndelige liv i en verden, der dør af åndelig tørst. Den drastiske begrænsning af tilladelsen til at fejre messen i dens traditionelle form vil genopvække fortidens mistillid og tvivl, og indvarsler en tilbagevenden til ​​en pinefuld liturgisk krig indenfor det kristne folk.

Vi bekræfter højtideligt for Gud og for mennesker: vi vil ikke tillade nogen at fratage de troende denne skat, der først og fremmest er Kirkens. Vi vil ikke forblive passive overfor den åndelige kvælning af kald, som er tilsigtet i Motu proprio Traditionis Custodes. Vi vil ikke fratage vore børn det velprøvede middel til at videregive og bevare troen, som findes i troskaben mod den traditionelle liturgi.

Ligesom sønner beder deres far, beder vi pave Frans om at ændre sin beslutning, ophæve Traditionis Custodes og genoprette fuld frihed til at fejre den traditionelle messe, til Guds ære og de troendes bedste.

Brød frem for sten.