Sankt Karl Borromæus Gruppen

3. Oktober – Skt. Therese af Lisieux

Den 3. oktober fejrer Kirken festen for den hellige Thérèse af Lisieux (1873-1897). I år hvor festen faldt på en søndag, blev den ikke fejret.

Trods Thereses korte jordiske liv skulle hun – både gennem sine skrifter og sit eksempel – blive en af de mest elskede og inspirerende helgener i nyere tid, ikke fordi hendes liv som sådan var særligt opsigtsvækkende, men pga. hendes på en gang dybe og enkle fromhed. Allerede som 15-årig opnåede hun – ikke uden betydelig modstand – at træde ind i karmeliterklostret i Lisieux, hvor hun tilbragte de sidste 9 år af sit liv. Inspireret af Jesu ord: “Lad de små komme til mig”, stræbte hun altid efter at være “lille” i ånden, for at hengive sig helt til Gud Fader. Hun underviste ved sit eksempel andre i denne den “åndelige barndoms vej”, og i at elske den fattigdom og evangeliske enkelhed, som præger livet i et karmelitterkloster. Hun var ofte syg, men led allermest når hun ikke var i stand til at modtage den hellige Eukaristi. Bevidstheden om menneskers lidelser, ikke mindst i fraværet af et personligt forhold til Gud, beredte også den hellige Therese en næsten fysisk lidelse. For at lindre al denne lidelse og synd ville hun ofre sit liv og sin bøn – og endda sin Himmel. I et af sine barnlige digte skriver hun:

Jeg vil tilbringe min Himmel med at gøre godt på Jorden. Jeg vil udsprede roser med Gud og englene. Hver blomst er min kærlighed, som kommer fra Jesu kærlighed.

Da hun som 24-årig udåndede, gentog hun flere gange de simple ord: “Min Gud, jeg elsker Dig”.

Utallige mirakler skete (og sker den dag i dag) ved hendes forbøn – ikke mindst soldaterne i skyttegravene under første verdenskrig erfarede hendes nærvær, nogle endda ved åbenbaringer. Hun blev helgenkåret  i 1923 og udråbt til værnehelgen for Missionen (1925) og for Frankrig (1944), sammen med den hellige Jeanne d’Arc, som hun hele sit liv nærede en særlig hengivenhed overfor. Allerede længe inden hendes helgenkåring havde den hellige Pave Pius d. X. kaldt hende “den moderne tids største helgen”.

Den hellige Thérèse viser os, trods sin legemlige svaghed og sit livs ydre uanselighed, en stålsat vilje til at søge helligheden og forsage alt, som ikke fører til Kristus. Sådanne personer har Kirken i høj grad brug for også i dag. Og den hellige Therese er en stærk kraft i den sejrende Kirke.

Lad os begynde hendes festdag med en af hendes bønner:

Min Gud, jeg giver dig alt hvad jeg vil gøre i dag, for at tjene og ære Jesu Hellige Hjerte; jeg vil helliggøre mit hjertes slag, mine tanker og mine simpleste gerninger ved at forene dem med dette Hjerte og dets uendelige fortjenester, og gøre bod for mine synder ved at kaste dem i Hans nådefulde Kærligheds ild. O min Gud! Jeg beder at jeg og mine kære må vinde den nåde helt at opfylde din hellige vilje, at tage imod dette forgængelige livs glæder og lidelser som din Kærlighed, så vi en dag må forenes med Dig i Himlen i al evighed. Amen.