Sankt Karl Borromæus Gruppen

Er julen slut?

Vi ved alle, at julen officielt begynder juleaften, men hvornår slutter julen officielt? I Kirkens ældre tradition varer julen indtil Kyndelmisse, eller festen for den hellige Jomfru Marias renselse og Herrens fremstilling i Templet, som fejres 2/2. Dette markerer afslutningen på en lang 40-dages “Juletid”, der svarer til de 40 dage i fasten. Den 2. februar fejrer Kirken dagen, da Maria gik ind i templet med Jesusbarnet, da hendes renselsesdage efter fødslen blev opfyldt i henhold til Moseloven, og da Simeon fremsatte sin velkendte profeti om Maria og barnet. Det kaldes historisk “kyndel-messe” (engelsk: Candle-mass) på grund af Simeons profeti om, at Jesus skal blive et lys for hedningerne. Dagens officielle navn er Festen for vor Herres fremstilling i Templet.

Dom Prosper Gueranger skriver i “Det liturgiske år” (1875):

Dom Gueranger (1805-1875)

Vi anvender navnet jul for de fyrre dage, der begynder med Vor Herres fødsel, den 25. december, og slutter med den hellige Jomfrus renselse, den 2. februar. Det er en periode, som udgør en særskilt del af det liturgiske år, med sin egen særlige ånd, forskellig fra enhver anden, ligesom advent, faste, påske eller pinse. Det samme mysterium fejres og holdes for øje i hele fyrre dage. Ingen af de helgenfester, som er så talrige i denne sæson; og end ikke Septuagesimatiden med dens sørgelige violet, som ofte begynder før juletiden er forbi, synes at kunne distrahere vor hellige Moder Kirken fra den umådelige glæde, hvori hun modtog det gode budskab fra englene på den hellige nat, som verden havde længtes efter i fire tusinde år. De troende vil se, at liturgien mindes denne lange forventning inden de fire bodsuger i advent. Skikken med at fejre højtideligheden for vor Frelsers fødsel ved en fest eller mindehøjtidelighed af fyrre dages varighed er baseret på selve det hellige evangelium; for det fortæller os, at den hellige jomfru Maria, efter at have tilbragt fyrre dage i kontemplationen af ​​den guddommelige frugt af hendes herlige moderskab, gik til templet, for i fuldkommen ydmyghed at følge de ceremonier, som loven krævede af Israels mødre, når de blev mødre.

Julenat åbenbares Kristi fødsel for hyrderne på marken ved Bethlehem. Festen for de hellige Tre Konger, som i de fleste katolske lande fejres i dag (og som vi fejrede eksternt i søndags), er det andet store højdepunkt i Juletiden, idet vi også her ser hvorledes Jesu mission åbenbares og forkyndes offentligt – og ikke kun til Hans allernærmeste. Det tredie og afsluttende er Festen for Herrens Fremstilling i Templet, hvor vi med den hellige Familie fryder os over Simeons herlige profeti.