Sankt Karl Borromæus Gruppen

Den hellige Familie

Første søndag efter Hellig Tre Konger, dvs. på søndag, fejrer Kirken Festen for den Hellige Familie: Jesus, Maria og Josef. I dag, hvor familien er truet i mange samfund – både af verdslige og kommercielle magter – beder vi den hellige Familie beskytte alle kristne familier og især dem, der oplever modgang og vanskeligheder. Den hellige Familie er også forbillede for den ånd der skal herske i hele Kirken: kærligheden til Gud og næsten, troens mod til at følge Gud også når det for Verden synes meningsløst, og håbets tillid til Gud i de sværeste stunder.

På Festdagen kan man med disse ord indvie sit eget hjem til Kristus:

Jesus, vor kærlige Frelser! Du, som blev sendt fra Himlen for at oplyse Verden ved Din lære og Dit eksempel, og som efter eget ønske tilbragte det meste af Dit hellige liv i Nazaret, i lydighed mod Maria og Josef, og derved helligede det hjem som skulle blive et mønster for alle kristne familier: modtag i Din godhed vort hjem, som i dag indvier sig til Dig. Beskyt og bevar os, styrk os i Din hellige frygt, giv vore hjerter den fred og enighed som udspringer af kristen kærlighed, så at enhver af os ved at vokse i lighed med Din guddommelige familie, må blive delagtige i den evige glæde.

Maria, Jesu Kristi kærlige Moder, vor Moder, gå i forbøn for os, at Jesus, for din kærlighed og barmhjertighed, må tage imod denne indvielse, og udgyde Sin nåde og velsignelse i vore hjerter.

Josef, hellige beskytter af Jesus og Maria, hjælp os ved din forbøn i alle vore fornødenheder, både legemlige og sjælelige: at vi sammen med den velsignede Jomfru Maria og dig selv må prise og takke Jesus Kristus, vor guddommelige Frelser.