Sankt Karl Borromæus Gruppen

Maj, Marias måned

I dag går vi ind i årets smukkeste måned, maj – Jomfru Marias måned! Afdøde pave Johannes Paul II insisterede ved en af sine første generalaudienser (2. maj 1979) på at “maj måned er hendes måned”. At han, der tog valgsproget “Totus Tuus” – “helt din” (Jomfru Marias) – saligkåredes i dag for 12 år siden, den første dag i maj, er da også yderst passende, når man tænker på Jomfru Marias betydning i den salige Paves liv.

Siden middelalderen har Kirken officielt indviet maj måned til Jomfru Marias ære. Jesuitterne indførte omkring 1725 den smukke skik, at der i katolske hjem indrettes et “alter” (et bedested) til ære for Maria, prydet med blomster og lys, og hvor familien hver dag holder Maria-andagt – dvs. en stund med bønner og salmer til Jomfru Marias ære.

Rosenkransen indtager en særlig plads i vor forening i bøn med Guds Moder; det gælder naturligvis også i Jomfruens “egen” måned. Vi har også mange smukke bønner og salmer, som specielt bedes og synges i maj – en engelsk og to franske findes i lyd og billede nederst i indlægget.

Særligt vigtigt er det dog her i maj at indvie sig og sine (familie, menighed…) til Jomfru Maria, så hun vil lede os og beskytte os på livets veje. Det kan man fx gøre med flg. bøn:

Hellige Jomfru og Gudsmoder, Maria! Vi har forsamlet os her for at lovprise dig og for at bevidne dig vor barnlige ærbødighed, vor tillid og kærlighed! Vi glæder os over den herlighed, den Almægtige har iklædt dig, og vi takker ham, fordi han har givet os dig til moder. Vi indvier og anbefaler os til dig og beder dig for stedse være vor forbederinde hos Jesus, din guddommelige søn. Vi forener os i denne maj måned i vor lovsang og bøn med Himlens engle, alle helgens skare og alle troende kristne, som priser dig salig.

Lad dit rene hjerte finde glæde i vor barnlige kærlighed til dig, vor Frelsers elskelige moder. O Himmeldronning! Se i din mildhed til os syndere, og før os hen til din søn, for at Han må være vort liv og vor evige frelse. Bed for os, at vi efter dette korte livs udlændighed, frelste ved din forbøn, med dig må se og tilbede Fader, Søn og Helligånd i al evighed. Amen.

(Salme- og bønnebog, s. 697)