Sankt Karl Borromæus Gruppen

Budskabet fra Fatima

Fra venstre til højre: Lucia Santos, Francisco Marto & Jacinta Marto.

På fredag, den 13. maj, fejrer Kirken åbenbaringerne i Fatima, Portugal, hvor Jomfru Maria over flere måneder viste sig for tre små hyrder, Lucia Santos samt Jacinta og Francisco Marto.

Fra 13. maj til 13. oktober 1917 viste Jomfru Maria sig i alt 6 gange for de tre børn, hver gang den 13. i måneden. Siden dengang har åbenbaringerne været omgærdet af stor diskussion og mystik, ikke mindst i lyset af de tre såkaldte hemmeligheder som Jomfru Maria gav til børnene, og som først mange årtier senere langsomt blev kendt for offentligheden.

De tre hemmeligheder

Jacinta og Francisco døde tidligt, mens Lucia blev gammel og endte sine dage som nonne i et karmeliterkloster i Portugal. Det var i dette kloster at hun i 1941, på ordre fra den lokale biskop, nedskrev de to første hemmeligheder. Den tredje – som også er den mest omdiskuterede – blev efter en del modstand fra sr. Lucia først nedskrevet, for derefter at blive holdt hemmelig indtil år 2000, hvor Pave Johannes Paul II offentliggjorde den.

De tre hemmeligheder, i korte træk omhandler:

  1. Helvedes realitet. Jomfru Maria ønskede at verden skulle være klar over at Helvede er en realitet som eksisterer, selvom mange måske i dag helst vil fornægte det, eller handle som om at Gud nok skal frelse alle mennesker uanset hvad. Denne hemmelighed understreger, at hvis vi vender væk fra Gud, er faren for evig fortabelse stor.
  2. 2. Verdenskrig & Ruslands omvendelse. Åbenbaringerne fandt sted i slutningen af 1. verdenskrig, hvor Europa havde oplevet menneskets evne til ufattelig destruktion. Hvis ikke menneskeheden ville omvende sig, ville en endnu værre krig ville bryde ud, hvilket senere blev tolket som 2. verdenskrig. Endvidere bad Jomfru Maria om at Rusland skulle omvendes og konsekreres til Jomfru Marias uplettede hjerte. Pave Johannes Paul II konsekrerede Rusland og endda hele verden til Jomfru Maria 25. marts 1984.
  3. Kirkens forfølgelse. Den tredje og sidste hemmelighed, har som nævnt været meget omdiskuteret. I visionen viser Jomfru Maria en “biskop klædt i hvidt”, som bevæger sig gennem en by i ruiner op til en høj hvor han bliver skudt af soldater sammen med andre biskopper, præster, ordens- og lægfolk. Vatikanet offentliggjorde hemmeligheden i 2000, og fortolkede hemmeligheden som en vision om de kristnes forfølgelse. Denne fortolkning har dog ikke fået konspirationsteoretikere til at stoppe med at spekulere i om vi har fået hele hemmeligheden at vide.

Rosenkrans, bod & omvendelse

Selvom man nemt kan fokusere alt for meget på de tre hemmeligheder, handler de måske vigtigste dele af åbenbaringerne fra Fatima om hvad Gud ønsker af os i dag. Jomfru Maria bad særligt om at vi hver dag skulle bede Rosenkransen for fred i verden, samt at vi generelt skulle gøre bodsgerninger og omvende os fra synden. Umiddelbart kan man sige at det er i forvejen en central del af Evangeliets budskab – nemlig, at vi skal vende om fra dét som adskiller os fra Gud, altså synd.

Jomfru Maria lagde ikke kun vægt på vores konstante omvendelse fra synd, men også at vi i høj grad beder særligt for verden, som måske mere end nogensinde før har brug for vores forbøn. Verden har brug for, at vi som kristne beder og arbejder for fred i verden, men samtidig skal vi minde verdenen om at den ikke kan frelse sig selv.

Vi må som kristne minde verden om at det kun er gennem troen på Gud, gennem vores individuelle omvendelse til Ham, at vi kan blive frelst.