Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne forberedelse. Og selve Pinsedagens katolske messe indeholder en af de smukkeste sekvenser (en form for liturgisk digt), som vi allerede nu kan bede: Veni Sancte Spritus, en anråbelse af Helligånden om at komme til os, som tilskrives Pave Innocens d. 3. (død 1216). Den kan høres (med gregoriansk melodi og tekst) ved at klikke på videoklippet sidst i indlægget.

Her bringes den smukke gendigtning til dansk fra Messebogen (1926):

Helligånd kom mildelig, Send os fra dit Himmerig, Lyset hvori alting fornys.

Kom, o Fader for de små, Af hvis hånd vi gaver få, Kom o klare sjælelys.

Trøster, som husvaler bedst, Hjertets søde hædersgæst, Kvægelse med himmelsk smag.

Hvile sød i trælleland, svale vind i solens brand, Tårebod på sorgens dag.

O du salighedens skær, Opfyld med din glans enhver, som af troens væld har øst.

Hvor din Guddom stråler ej, Vandrer alt ad mørkets vej, Er der intet lydeløst.

Aftvæt urenhedens spor, Læsk som dug den tørre jord, Læg hvert sår som salve mild.

Bøj alt stift, gør lindt alt hårdt, Smelt om hjertet isen bort, Vejled den som farer vild.

Dine syvfold* gavers skat, Giv dit folk som trygt har sat, Til din gavmildhed sin lid.

Led vort fjed ad livets sti, Til en salig død, så vi, Skue dig til evig tid.

Amen. Alleluia.

* Helligåndens syv gaver er: visdom, forstand, råd, styrke, kundskab, fromhed og Gudsfrygt.