Sankt Karl Borromæus Gruppen
Leve Kristus Konge

Leve Kristus Konge

Sidste søndag i oktober fejrer Kirken Festen for Kristus Konge, som blev indstiftet af Pave Pius d. 11. i 1925, ved rundskrivelsen Quas Primas (QP). På denne sidste søndag før Alle Helgens Fest (1. november) fejrer vi Kristus som den evige Konge over både…

Mundkommunion på tysk

Mundkommunion på tysk

Vi bringer oversatte uddrag af en artikel af Peter Winnemöller fra dagens udgave af “Die Tagepost”, Tysklands eneste katolske dagblad, hvor PW er redaktør. Mundkommunion er den ordinære form for kommunionsmodtagelse i den katolske kirke. Det er klargjort af flere…

Velkommen p. Jérôme

Velkommen p. Jérôme

Ved dagens højmesse bød vi velkommen til p. Jérôme (se også her) som i sin prædiken reflekterede over Guds glæde , når den troende sjæl modtager Hans invitation til bryllupsfest. Som en brudgom, der venter sin brud, venter også Kristus…

Næste søndag

Næste søndag

Som annonceret i det seneste nummer af Borromæusposten, fejrer p. Jérôme de la Bâtie messen på søndag. P. Jérôme kommer fra bispedømmet Fréjus-Toulon i Sydfrankrig, hvor han har undervist på bispedømmets præsteseminarium La Castille ved siden af almindeligt sognearbejde. Nu…

Mundkommunion i Paderborn

Mundkommunion i Paderborn

Også Ærkebispedømmet Paderborn i det vestlige Tyskland slutter sig nu til de tyske bispedømmer, der igen tillader den normale form af kommunionen, hvor de troende modtager denne i munden. Tilladelsen gælder med umiddelbar gyldighed fra 30. september. Denne form var…

Audiens eller ej

Audiens eller ej

Pave Frans har afvist at modtage den amerikanske udenrigsminister , Mike Pompeo, i audiens, fordi der snart er valg i USA. Det kan dog også have spillet ind, at samme Pompeo fortsat kritiserer Vatikanets kompromissøgende linie ift. det kinesiske styre.…

Tyskland: Ingen interkommunion

Tyskland: Ingen interkommunion

De tyske biskopper sendte i maj i år en tekst til Troslærekongregationen, hvor de udtrykte ønske om at praktisere fælles kommunion med protestantiske kirkesamfund. Det er som bekendt hverken tilladt for katolikker at deltage i protestantiske nadverritualer eller for protestanter…