Sankt Karl Borromæus Gruppen

Levitmesse

Messen i søndags blev fejret som levitmesse, den højtidelige form af søndagsmessen. Om denne form af messen skriver Adrian Fortescue: Den højtidelige messe er normen; det er i det komplette ritual med diakon og underdiakon, at ceremonierne kan forstås. Således…

14. Sø. e. Pinse

14. Sø. e. Pinse

Søg først Guds rige. Denne søndag blev engang kaldt: Dominica Providentiae, Forsynets Søndag, på grund af det smukke evangelium, der taler til os om Guds faderlige godhed. Måtte ovenstående formaning ledsage os hele ugen! Vi finder i begge dagens læsninger,…

Messen for børn

Messen for børn

Den traditionelle messe er i sandhed børnenes messe! Her lærer vore små fra en tidlig alder det hellige og mystiske at kende. Vi har altid mange børn ved messen. Til børnenes forældre – der gerne vil kunne hjælpe de små…

En ny kardinal for sin tid

En ny kardinal for sin tid

Biskop Jean-Marc Aveline af Marseille blev 27. august udnævnt til kardinal af Pave Frans. I hans bispedømme finder vi flere af kristenhedens traditionelle pilgrimssteder: Notre-Dame-de-la-Garde, som er synlig overalt i den gamle havneby; Sankt Victors fortlignende kloster, bygget over den…

Sand og falsk fattigdom

Sand og falsk fattigdom

Sammen med lydighed og kyskhed har fattigdom været blandt ordenssamfundenes faste leveregler siden den monastiske bevægelses begyndelse. I den personlige askese tages bjergprædikenens lovprisning af de fattige virkelig alvorligt (Luk. 6.21), ligesom lignelsen om kamelens færdsel gennem nåleøjet, som et…