Sankt Karl Borromæus Gruppen

Indlæg

Enhed i Sandhed

Enhed i Sandhed

I ugen 18/1-25/1 har Kirken siden 1908 (under hellige pave Pius d. X) observeret en bøns- og bodstid for de kristnes enhed. Disse otte dage begynder symbolsk på Festen for Peters Stol (18/1) og slutter på Festdagen for Pauli omvendelse…

Kommission nedlægges

Kommission nedlægges

Pave Frans har i et dekret af 17.januar 2019 besluttet at nedlægge kommissionen Ecclesia Dei, idet alle dens funktioner overføres til Troslærekongregationen, som den i forvejen blev lagt ind under i 2009 (af Pave Benedikt). Mange iagttagere mener, at der er…

Vi har en drøm…

Vi har en drøm…

Det seneste nyhedsbrev fra den franske lægmandsorganisation “Paix Liturgique” præsenterer en drøm om hvordan den katolske kirke i Frankrig kan tage sig ud i 2039, hvor det i øvrigt forventes at halvdelen af alle aktive franske præster udelukkende vil fejre…

Invitation til årets sommerlejr

Invitation til årets sommerlejr

Traditionen tro inviterer Sankt Karl Borromæus Gruppen til sommerlejr på Klitborg, med daglig traditionel messe, med rige muligheder for uformelt samvær og badeliv på den nærliggende strand, samt lejlighed til samtaler og skriftemål med vores lejrpræst, pastor Jan Hansen. Sommerlejren…

Velkommen i Kirken!

Velkommen i Kirken!

På søndag (6/1) optages et nyt medlem i Kirken under den traditionelle Messe kl. 18 i Jesu Hjerte kirke. Bagefter bliver der lejlighed til at hilse på ved fællesspisningen, som man kan tilmelde sig ved at følge proceduren beskrevet her.…