Sankt Karl Borromæus Gruppen
Enhed i Sandhed

Enhed i Sandhed

I ugen 18/1-25/1 har Kirken siden 1908 (under hellige pave Pius d. X) observeret en bøns- og bodstid for de kristnes enhed. Disse otte dage begynder symbolsk på Festen for Peters Stol (18/1) og slutter på Festdagen for Pauli omvendelse…

Er julen slut?

Vi ved alle, at julen officielt begynder juleaften, men hvornår slutter julen officielt? I Kirkens ældre tradition varer julen indtil Kyndelmisse, eller festen for den hellige Jomfru Marias renselse og Herrens fremstilling i Templet, som fejres 2/2. Dette markerer afslutningen…