Sankt Karl Borromæus Gruppen
Den gode Hyrdes søndag
Den gode Hyrdes søndag

Den gode Hyrdes søndag

Jeg er den gode Hyrde. Den gode Hyrde sætter sit liv til for sine får. (Johs. 10,11; af evangeliet til II. søndag e. Påske) Næste søndag, 2. søndag efter Påske, kaldes også “Den gode hyrdes søndag” efter evangeliet (som ovst.…

Sandhed i Trofasthed
Sandhed i Trofasthed

Sandhed i Trofasthed

Quia rectum est verbum Domini et omne opus eius in fide Thi Herrens Ord er sande, og alle Hans værker er gjort i troskab (Salme 32, 4) Der er en dyb sammenhæng mellem sandhed og trofasthed (eller troskab). På engelsk…

Livets uendelige værdi

En ny erklæring fra troslærekongregationen minder om, at menneskelivet – skabt i Guds billede, og forløst ved Menneskesønnens korsoffer – er af uendelig værdi. Og den opregner en række nye og mere velkendte overgreb på menneskelivet, som Kirken på det…

Russisk roulade
Russisk roulade

Russisk roulade

Når man ikke rigtig kender eller forstår en talemåde, sker det at den kommer forkert ud. Fx hører man undertiden folk der taler om at spille “russisk roulade”. Udtrykket bliver derved nærmest meningsløst. Men måske kan denne fortalelse alligevel betyde…

Hvide Søndag
Hvide Søndag

Hvide Søndag

Påsketiden varer til Pinse, og er lige så lang som fastetiden. Hvor fastetidens liturgi fordyber sig i fristelsens, forklarelsens og forsoningens mysterier, er Påsketiden en lang fejring af opstandelsen og den himmelske herlighed. I alle messer lyder det trefoldige “Halleluja”,…

Påskens Oktav
Påskens Oktav

Påskens Oktav

De første 8 dage i Påsketiden er en af kirkeårets tre “oktaver”, dvs. en periode på 8 festdage, som inkluderer to søndage – den første af disse er en af kirkeårets tre største festdage (jul, påske og pinse, svarende til…

Glædelig Påske!
Glædelig Påske!

Glædelig Påske!

Påske: vi fejrer Kristi genopstandelse, kilden til alt håb og al frelse. I lyset fra påskemorgen bliver alt det menneskelige – såvel det gode som det onde – forklaret. Intet af det, vi gør på Jorden, har nogen mening uden…