Sankt Karl Borromæus Gruppen

Om os

Sankt Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af katolske lægfolk, som arbejder for udbredelsen af den traditionelle liturgi i Bispedømmet København. Gruppen består således af alle der ønsker at involvere sig i dette frivillige arbejde – blot kontakt os, hvis du vil være med. Der er mange opgaver, fx i sakristi, i koret, ifm. receptioner, udgivelse af nyhedsbreve osv.

For at støtte arbejdet økonomisk (udgifter ifm. arrangementer, indkøb af messeklæder, præsterejser mv) kan du blive medlem af Sankt Karls Støtteforening, hvilket sker efter ansøgning til bestyrelsen <sanktkarl@outlook.dk>. Årskontingentet er 250 kr. Man kan også bare støtte foreningens arbejde ved at indbetale et beløb på foreningens konto (Reg. nr. 9570, Kontonummer 12889631). Du finder foreningens vedtægter her.