Sankt Karl Borromæus Gruppen

Præster

Bispedømmet København udpegede i 2009 p. Paul Marx (OMI) som ansvarlig for fejringen af den traditionelle Messe i hele landet. Han fejrer de fleste af messerne i København, men da han også er sognepræst på Færøerne, er der ret ofte andre præster – både fra bispedømmet og fra udlandet – som træder til. Siden sin præstevielse i 2016 har pastor Jan Hansen også fejret mange messer, når han var hjemme fra Rom.

Gruppen har gennem årene fået et nært forhold til Petersbroderskabet (FSSP, grundlagt af Skt. Johs. Paul II i 1988). Dels gennem de præster, som siden 1990’erne har besøgt os for at fejre Messe og lede retræter og sommerlejre – med p. Josef Bisig som en gennemgående gæst gennem alle årene. Et af gruppens første medlemmer virker som  i broderskabet: p. Martin Knudsen (præsteviet 2006, for tiden sognepræst ved St. Agneskerk i Amsterdam).

Også mange præster skylder vi stor tak for deres indsats for genetableringen af den traditionelle liturgi i København. Blandt disse må særlig nævnes p. Michael Hornbech-Madsen, som fejrede de fleste messer i perioden 2003-2009. Går vi længere tilbage i tiden, er der især grund til at mindes Mgr. Kjeld Geertz-Hansen, som frem til sin død i 1988 gjorde en heltemodig indsats for den traditionelle liturgi og bevarelsen af alteret i Sankt Ansgars Domkirke.