Sankt Karl Borromæus Gruppen

Præster

Bispedømmet København udpegede i 2009 p. Paul Marx (OMI) som ansvarlig for fejringen af den traditionelle Messe i hele landet. Han fejrer de fleste af messerne i København, men da han også er sognepræst på Færøerne, er der ret ofte andre præster – både fra bispedømmet og fra udlandet – som træder til.

Gruppen har gennem årene fået et særlig nært forhold til Petersbroderskabet (FSSP, grundlagt af Skt. Johs. Paul II i 1988). Dels gennem de præster, som siden 1990’erne har besøgt os for at fejre Messe og lede retræter og sommerlejre – med p. Josef Bisig som en gennemgående gæst gennem alle årene. Et af gruppens første medlemmer virker som  i broderskabet: p. Martin Knudsen (præsteviet 2006, for tiden sognepræst ved St. Agneskerk i Amsterdam). Andre tidligere gruppemedlemmer forbereder sig også til et gudviet kald: Mikkel Rahbek Pedersen er novice i benediktinerklosteret SilverstreamIrland, og Thomas Riis læser til præst ved Institut Kristus Konges seminarium i Gricigliano.

Også mange præster skylder vi stor tak for deres indsats for genetableringen af den traditionelle liturgi i København. Blandt disse må særlig nævnes p. Michael Hornbech-Madsen, som fejrede de fleste messer i perioden 2003-2009. Går vi længere tilbage i tiden, er der især grund til at mindes Mgr. Kjeld Geertz-Hansen, som frem til sin død i 1988 gjorde en heltemodig indsats for den traditionelle liturgi og bevarelsen af alteret i Sankt Ansgars Domkirke.