Sankt Karl Borromæus Gruppen

Præster

P. Paul Marx, OMI

Pastor Jan Hansen

Bispedømmet København udpegede i 2009 p. Paul Marx (OMI) som ansvarlig for fejringen af den traditionelle Messe i hele landet. Han fejrer de fleste af messerne i København, men da han også er sognepræst på Færøerne, er der ret ofte andre præster – både fra bispedømmet og fra udlandet – som træder til.  Særlig fejrer pastor Jan Hansen (siden sin præstevielse i 2016) også mange af messerne, når han er hjemme fra Rom.

P. Josef Bisig, FSSP

P. Martin Knudsen, FSSP

Gruppen har gennem årene fået et nært forhold til Petersbroderskabet (FSSP, grundlagt af Skt. Johs. Paul II i 1988). Dels gennem de præster, som siden 1990’erne har besøgt os for at fejre Messe og lede retræter og sommerlejre – med p. Josef Bisig som en gennemgående gæst gennem alle årene, og helt fra starten. Et af gruppens første medlemmer virker som præst  i broderskabet: p. Martin Knudsen (præsteviet 2006, for tiden sognepræst ved St. Agneskerk i Amsterdam), og besøger os også når tiden tillader det.

Også andre præster skylder vi stor tak for deres indsats for genetableringen af den traditionelle liturgi i København. Blandt disse må særlig nævnes pst. Michael Hornbech-Madsen, som fejrede de fleste messer i perioden 2003-2009. Går vi længere tilbage i tiden, er der især grund til at mindes Mgr. Kjeld Geertz-Hansen, som frem til sin død i 1988 gjorde en heltemodig indsats for den traditionelle liturgi og bevarelsen af alteret i Sankt Ansgars Domkirke. Lad os ofte huske at bede for vore præster og for alle som før dem har stridt den gode strid!