\n
Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kirken

Sankt Peter Damian

Sankt Peter Damian

I dag fejrer den liturgiske kalender (fra 1969) Festen for kirkelæreren Skt. Peter Damian (1007-1073), mens festen falder den 23. februar i Kirkens traditionelle kalender. Det er næppe tilfældigt, at Pave Frans har valgt at lade sit bispemøde om misbrug…

Vil I også være tavse?

Vil I også være tavse?

Åbent brev til lederne af Verdens bispekonferencer, Rom,19 februar 2019 Kære brødre, forstandere for bispekonferencerne Vi vender os til jer i den dybeste nød! Den katolske verden er i havsnød, og det kvalfulde spørgsmål stilles: hvor driver Hun hen? Når det gælder den igangværende glidning, synes det som om…

Nyt fra Panama

Nyt fra Panama

Verdensungdomsdagene i Panama, som slutter i morgen, har bl.a. bragt flg. opsang fra Pave Frans: Vi vil opfordre jer til ikke at være bange, men gå videre med den samme friske energi og hvileløshed, som hjælper til at gøre os lykkeligere og mere tilstedeværende – ikke at skabe en parallel kirke, som er sjovere og mere cool, i kraft af en smart ungdomsbegivenhed. Man kan da også pege på, at situationen i Latinamerika – fx i Panama, hvor den traditionelle messe normalt er helt utilgængelig…

Enhed i Sandhed

Enhed i Sandhed

I ugen 18/1-25/1 har Kirken siden 1908 (under hellige pave Pius d. X) observeret en bøns- og bodstid for de kristnes enhed. Disse otte dage begynder symbolsk på Festen for Peters Stol (18/1) og slutter på Festdagen for Pauli omvendelse…

Kommission nedlægges

Kommission nedlægges

Pave Frans har i et dekret af 17.januar 2019 besluttet at nedlægge kommissionen Ecclesia Dei, idet alle dens funktioner overføres til Troslærekongregationen, som den i forvejen blev lagt ind under i 2009 (af Pave Benedikt). Mange iagttagere mener, at der er…

Vi har en drøm…

Vi har en drøm…

Det seneste nyhedsbrev fra den franske lægmandsorganisation “Paix Liturgique” præsenterer en drøm om hvordan den katolske kirke i Frankrig kan tage sig ud i 2039, hvor det i øvrigt forventes at halvdelen af alle aktive franske præster udelukkende vil fejre…

Velkommen i Kirken!

Velkommen i Kirken!

På søndag (6/1) optages et nyt medlem i Kirken under den traditionelle Messe kl. 18 i Jesu Hjerte kirke. Bagefter bliver der lejlighed til at hilse på ved fællesspisningen, som man kan tilmelde sig ved at følge proceduren beskrevet her.…