Sankt Karl Borromæus Gruppen

Paven

Til alverdens katolikker
Til alverdens katolikker

Til alverdens katolikker

En gruppe af lægfolk, fortrinsvis franske, har udsendt en meget omtalt erklæring rettet til “Alle verdens katolikker”. Dette omfatter jo de fleste læsere af denne side. Vi viderebringer den til almindelig information, i dansk oversættelse, da den repræsenterer en udbredt…

Kardinal Müller taler ud
Kardinal Müller taler ud

Kardinal Müller taler ud

“Det præstelige cølibat udgør den sidste bastion for en radikalt transcendent orientering af mennesket og håbet om en fremtidig verden i det hinsides…“ Således hedder det i et nyt essay, affattet på italiensk, hvor Kardinal Müller (præfekt for Troslærekongregationen 2012-2017)…