\n
Sankt Karl Borromæus Gruppen

Paven

Kardinal Müller taler ud

Kardinal Müller taler ud

“Det præstelige cølibat udgør den sidste bastion for en radikalt transcendent orientering af mennesket og håbet om en fremtidig verden i det hinsides…“ Således hedder det i et nyt essay, affattet på italiensk, hvor Kardinal Müller (præfekt for Troslærekongregationen 2012-2017)…