\n
Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tro

Trinitatis

Trinitatis

Indtil nu har det liturgiske år været fyldt med fester, som er nært knyttet til frelseshistorien, særlig Evangeliernes vidnesbyrd om Kristi liv. Fra Jul til Pinse har vi fejret de mysterier, som hører til Frelserens jordiske liv. Efter Pinse fejres en…

Kom Helligånd…

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne…

Et Trosmanifest

Et Trosmanifest

Kardinal Gerhard Müller, leder af Troslærekongregationen 2012-2017, har netop offentliggjort et “Trosmanifest”, motiveret af “den voksende forvirring angående troslæren”. Der er tale om en slags “minimal troslære”, som omfatter de mest centrale og uomgængelige dele af den “åbenbarede sandhed” som…

Online kursus for lægfolk

Online kursus for lægfolk

Som annonceret på bispedømmets hjemmeside tilbydes fra begyndelsen af september et online kursus i hovedpunkter af den kirkelære, som kommer fra Sankt Thomas Aquina’s skrifter, herunder særlig hovedværket Summa Theologica (1265-1274). Kurset er på engelsk og består af en række…

Er troskrisen liturgisk?

Er troskrisen liturgisk?

En meget omtalt undersøgelse fra det anerkendte amerikanske Pew Research Centre har for nylig afdækket, at kun 31% af de amerikanske katolikker tror på Kirkens lære om at hostien under messen forvandles til Kristi Legeme, og vinen til Kristi Blod…

Vi har en drøm…

Vi har en drøm…

Det seneste nyhedsbrev fra den franske lægmandsorganisation “Paix Liturgique” præsenterer en drøm om hvordan den katolske kirke i Frankrig kan tage sig ud i 2039, hvor det i øvrigt forventes at halvdelen af alle aktive franske præster udelukkende vil fejre…