\n
Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tro

Et Trosmanifest

Et Trosmanifest

Kardinal Gerhard Müller, leder af Troslærekongregationen 2012-2017, har netop offentliggjort et “Trosmanifest”, motiveret af “den voksende forvirring angående troslæren”. Der er tale om en slags “minimal troslære”, som omfatter de mest centrale og uomgængelige dele af den “åbenbarede sandhed” som…

Online kursus for lægfolk

Online kursus for lægfolk

Som annonceret på bispedømmets hjemmeside tilbydes fra begyndelsen af september et online kursus i hovedpunkter af den kirkelære, som kommer fra Sankt Thomas Aquina’s skrifter, herunder særlig hovedværket Summa Theologica (1265-1274). Kurset er på engelsk og består af en række…

Er troskrisen liturgisk?

Er troskrisen liturgisk?

En meget omtalt undersøgelse fra det anerkendte amerikanske Pew Research Centre har for nylig afdækket, at kun 31% af de amerikanske katolikker tror på Kirkens lære om at hostien under messen forvandles til Kristi Legeme, og vinen til Kristi Blod…

Vi har en drøm…

Vi har en drøm…

Det seneste nyhedsbrev fra den franske lægmandsorganisation “Paix Liturgique” præsenterer en drøm om hvordan den katolske kirke i Frankrig kan tage sig ud i 2039, hvor det i øvrigt forventes at halvdelen af alle aktive franske præster udelukkende vil fejre…