Sankt Karl Borromæus Gruppen

Septuagesima

Efter at have syndet imod Gud blev Adam og Eva sendt bort fra Paradisets have. Dette markerede starten på menneskehedens eksil og adskillelse fra Gud.

I de ca. 3 uger der ligger lige inden Fastetidens begyndelse, har man i den traditionelle form en særlig forberedelsestid til Fasten. Denne tid hjælper os allerede nu til at fokusere på de ting som skal hjælpe os gennem Fasten, og derved forberede os til den helt store fest som vi kan fejre om få måneder – Påsken. Derved er forberedelsen til Påsken ikke kun de 40 dage, som markeres i den nyere liturgiske kalender, men varer reelt hele 9 uger i den ældre kalender.

I dag, søndag den 12. Februar, er således starten på denne forberedelsestid til Fasten. Denne søndag kaldes i den liturgiske kalender for Septuagesima, som på dansk egentlig betyder “halvfjerdsindstyvende”, dvs. “70. dag før Påske”. Søndag den 19/2 markeres endvidere Sexagesima – “60. dag før Påsken” – og søndag den 26/2 er det så Quinquagesima, eller “50. dag før Påsken”, hvilket samtidig er sidste søndag før Fasten så starter for alvor.

Man behøver ikke være den store matematiker for at regne ud at der jo ikke er 10 dage på en uge, men historisk har disse tre søndage før Fastens begyndelse netop fået disse navne mest af alt pga. symbolikkens skyld, og fordi disse søndage ligger tæt på hhv. 70, 60 og 50 dage før Påsken.

Dagen i dag – Septuagesima – markerer som nævnt at vi nu begynder den lange tid inden Påske med faste, bøn og almisser, og at vi således så småt begynder på en frivillig faste førend at den større og forpligtende faste begynder.

Temaet i dag omhandler først og fremmest menneskets faldne natur og ikke mindst det Babylonske Fangenskab, hvor Kaldæerne invaderede Jerusalem og derefter tog Guds folk som fanger. De blev overført til Babylon, hvor de sad i fangenskab i netop 70 år.

Det grundlæggende tema for både forberedelses- og selve fastetiden er menneskets omvendelse til Gud, hvilket naturligvis ses i teksterne og ikke mindst fordi at vi foretager en masse bodsøvelser i form af faste, bøn og almisse, da netop dét at give afkald på os selv og vores egne behov er med til at tydeliggøre at Gud bør have den vigtigste plads i vores liv.

Med starten på Septuagesima synges der i liturgien ikke længere Halleluja eller Gloria, førend at vi når frem til Påsken. Dog kan Gloria synges ved få større fester, som måtte falde i løbet af disse uger inden Påsketiden begynder. Én af traditionerne forbundet med netop Septuagesima er, at man ifm. 1. Vesper til denne søndag (lørdag aften) bogstaveligt talt begraver Halleluja, for så at grave det op igen til Påske. Visse steder er der en mindre liturgi forbundet med begravelsen af Halleluja-verset, som f.eks. i Frankrig.

I den nyere katolske liturgi findes der ikke længere nogen decideret forberedelsestid til fasten, idet man ved liturgireformen i 1970 afskaffede de tre søndage Septuagesima, Sexagesima og Quinquagesima.

I de ortodokse kirker finder man dog stadig forberedelsestiden til den “Store Faste” , som de 40 dage inden Påsken kaldes. Den samlede forberedelse til Påsken kaldes for Triodion, og varer i alt 10 uger – 3 ugers forberedelse til Fasten, 6 ugers fastetid samt den Stille uge.

Skriv et svar