Sankt Karl Borromæus Gruppen

Til lykke, Josefine!

Ved Messen i dag 30/9 modtog Josefine SCHWARTZ den første hellige kommunion.  Som p Marx også udviklede i prædikenen, passer søndagens evangelium (Matt. 22,1-14) meget godt til lejligheden, idet lignelsen om kongen, der indbyder til bryllup, henviser til Guds kaldelse af alle folkeslag til Kirkens fællesskab i Eukaristien, hvor bryllupsklædningen er Nådens stand.

Hjertelig til lykke til Josefine og hendes familie!