Sankt Karl Borromæus Gruppen

Hvem er den uplettede?

Den Uplettede kommer til denne verden uden den mindste plet af synd, som Guds hånds mesterværk, fuld af nåde. Gud, den helligste Treenighed, ser i nåde til sin ydmyge Tjenerinde, og den Almægtige gør store ting for hende (Luk. 1, 49). Gud Fader giver hende sin egen Søn som hendes søn; Gud Søn stiger ned i hendes skød; og Gud Helligånd danner Kristi Legeme i denne rene Jomfrus skød. Og Ordet blev kød (Johs. 1, 14). Den Uplettede bliver Guds Moder. Frugten af Guds kærlighed i Treenighedens liv og af Den Uplettede Maria er Kristus, Gud-Menneske.

Hvem er den Uplettede? På dette direkte spørgsmål er det ikke muligt at give et tilfredsstillende svar, fordi dette mysterium overgår vor menneskelige forstand. Hun er Guds Moder, hendes navn er Den Uplettede. Da Gud viste sig for Moses, sagde Han om sig selv: ”Jeg er den, jeg er” (2. Mos. 3,14) – med andre ord, jeg er selve det at være til. Da den hellige Bernadette spurgte den mest velsignede Moder hvad hendes navn var, svarede Maria: ”Jeg er den Uplettede Undfangelse”. Sådan forklarer den Uplettede sig selv med sine egne ord.

Men hvad betyder udtrykket ”Uplettet Undfangelse”? Ordet undfangelse siger os, at hun ikke er evig, at hun blev til. Ordet uplettet fortæller os, at fra det første øjeblik af hendes eksistens var der ikke den mindste konflikt mellem hende og Guds vilje. Den Uplettede er den mest fuldkomne af alt det skabte. Hun var Uplettet fordi hun skulle blive Guds Moder; hun blev Guds Moder fordi hun var uplettet.

Guds Moder! Den menneskelige tanke kan ikke begribe hvad Gud er. Og vi kan ikke begribe Guds Moders værdighed. Det er lettere at forstå en betegnelse som “Guds tjener”. “Guds datter” er sværere at forstå. Men “Guds Moder” overstiger fuldstændig vor forstand.

Sand viden om Den Uplettede kan kun nås gennem bøn. Des renere en sjæl er, des større anstrengelser gør den for at undgå synd; og hvis den alligevel synder, gør den sit yderste for at forlade synden og gøre bod i kærlighed. Des mere ydmyg den er, og des mere bodsånd den viser, des mere og bedre vil den lære Den Uplettede at kende.